שיעורי הרב שלמה אבינר

נדר על סעודת הודיה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: נכנסתי להריון ונדרתי לעשות סעודת הודיה. השכנים שלנו עדיין מחכים לילד ואין להם, לכן אני לא רוצה להזמין אותם שמא זה יפגע בהם. מצד שני גם אם ישמעו שהייתה סעודה והם לא הוזמנו - גם מזה הם יפגעו. לכן אני לא רוצה לעשות את הסעודה. מה עלי לעשות?

תשובה: את אומרת בצדק שזה עלול לעורר קנאה כמו שכתוב "למה תתראו" (בראשית מב, א). אדם לא צריך להראות דברים לאחרים שיכולים לעורר קנאה (רש"י, שם). לכן את צריכה לעשות התרת נדרים לפני שלושה חכמים, ואת הכסף בשווי הוצאות הסעודה את צריכה לתת לעניים ולרעבים. בכל מקרה, גם לכתחילה זו בוודאי מצווה יותר טובה לתת אכול לעניים מלתת אכול לשבעים. בוודאי שאת צריכה להודות לד', אבל אפשר להודות לד' בלי סעודה. את גם יכולה לתת כסף לעניים כדי שיעשו להם סעודת הודיה ולהגיד "זו סעודת הודיה של פלוני". אעפ"י שכשנדרת התכוונת לסעודה בבית, בכל אופן גם זה נקרא סעודה הודיה ואז אפילו לא תצטרכי התרת נדרים. העיקר להודות לד'.