שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

נגיעה בדודים ובניהם (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: מה אמורה להיות רמת הקשר בין בני דודים בנים ובנות?

תשובה: אפס. בני דודים זה כמו כל בני אדם. אין בזה שום קולא. אם כבר אז יש חומרא. כי בדיני יחוד איש אחד מתייחד לפעמים כתוב מותר אם ליבו גס אז אסור. והכוונה היא שהוא רגיל. הם רגילים אחד לשני ולכן אע"פ שכל אדם מותר להתייחד להם אסור. ולמה מותר להתייחד אחד עם שתיים וכן הלאה? גם הם יכולים לחטוא! זה נכון הכל עלול להשחק, אבל זה לוקח זמן זה לא מייד. אך אם הם כבר ידידים וחברים אז המהירות של השחיקה יותר גדול. ולכן אסור להתייחד. אז אדרבה, מתחילים כידידים ומדברים וכן הלאה ולכן זה יותר חמור.

אך פה לא שואלים לגבי יחוד, אלא לחבק ולנשק ולדבר- זה אותו הדין. וזה אפילו כתוב במפורש ברמב"ם שעריות שאין שם שום תעווה- בכל זאת תעשה. כגון אחותו הגדולה וכגון אחות אימו. אחות גדולה אסור לחבק ולנשק, אמנם לגבי אחותו יש כמה קולות שמותר ייחוד ארעי. מה זה ארעי? 30 יום. אף אחד לא מסתגר עם אחותו, ולכן למעשה מותר ייחוד. 30 יום זה באוצר הפוסקים. ויש מתירים באחותו נגיעה שאינה של חיבה, אך נגיעה של חיבה אסורה במפורש. והרמב"ם מוסיף שזה אסור וזה מגונה וזה מעשה טפשים. מה זאת אומרת מעשה טפשים? כי אומרים שזה לא מנומס, הדודה תיפגע..

אז אתה לא אדם מכובד, אדרבה, אני כן אדם מכובד. ומי שעושה את זה זה מעשה טפשים. אבל צריך לכבד את הדודה? אני אמרתי לא לכבד?! אבל מה זה קשור שצריך לחבק ולנשק? אבל אם בזה תאווה! אם אין תאווה אז למה אתה עושה את זה? זה מגונה- זה התנהגות רעה ולא טובה. ואם זה לא היה מגונה? קודם כל הוא אומר שזה אסור ואח"כ הוא אומר שזה מגונה כדי לחזק. וכך יוסף שאמר לא רבתי, שיש שם שלשלת, ואח"כ הוא מסביר. וכך מסביר הרמב"ם.

אז הם יעלבו? אז זו תשובה ידועה- מי שעובר על עבירות אין לו מונופול על אי נעימות. אתה נפגע שאני לא מנשק, ואני נפגע שאני מנשק. אז מה הפתרון? כל אחד יכבד את השני גם אם הוא לא מסכים. תאהב אותי גפ אם אני לא רוצה נשיקות. אז תמצא כל מיני פתרונות.

יש אנשים שהם מאוד דומים אבל הם לא בדיוק אותו הדבר, זה מנשק וזה לא.. אז צריך להסביר בנעימות שאני לא נותן נשיקות לבת דודה שלי ודודה שלי. אני לא מנשק. למי כן. לאבא אמא סבא וסבתא. בזה אין בעיה. אבל כל השאר- זה ככל אדם, ואפילו גרוע מכל אדם. ולכן בדברים האלה, איך אומרים- "לא רלוונטי". ככה אומרים היום וכך אמרו גם בזמן הרמב"ם ולכן הוא שולל את זה מעיקרו. אני שאלתי את היצר הרע- והוא אמר שזה כן רלוונטי. בארצות הברית 50% מהנשים הנשואות עברו על ניאוף, ו80% מהגברים הנשואים עברו על ניאוף. ובמדינת ישראל- אני לא אגיד. למה? אהבת ישראל.

[..]

20% מהפסיכולוגים מודים שהם נואפים עם לקוחותיהן. יש מישהו שאמר לי 30% נואפים עם לקוחותיהן ולקוחותיהם. "היחטא איש גחלים בחיקו ולא תיכוונה". זה לא הולך ככה. אז איש ילך לפסיכולוג ואישה תלך לפסיכולוגית.