שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

משאל עם

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

משאל עם

שאלה: האם "משאל עם" על יהודה ושומרון איננו רעיון טוב, שהעם כולו הוא שיכריע על גורל הארץ?

תשובה: לא כן סבר האדריכל הרוחני הראשי של מדינתנו, רבנו הרב צבי יהודה קוק זצ"ל. כמה פעמים, הוא פרסם כרוז לאומה כדי לשלול משאל כזה (להלכות צבור עמ' נג, צט, קיא, קלט).

הכותרת של כרוזו האחרון הנ"ל היא משמעותית ביותר: "כלפי הדברים הבטלים של משאל עם ביחס של יהודה ושומרון" - אין כאן שום נושא רציני הראוי להתייחסות, אלא הבל, דברים בטלים. אמנם, כדברי הרמב"ם ב"מורה נבוכים", יש צורך להבהיר דברים פשוטים שחשבנום כמובנים מאליהם, אך דמיונות שווא הצליחו לטשטש את השכל הישר.

"לזכור ולהיוודע ולהודיע כי יהודה ושומרון ואדמות סיני הם חלקים שלמים חיוניים מוחלטים של ארץ חיינו-קודשנו כולה". יש לזכור שזו ארצנו. שיכחה היא טומאה, חולשה רוחנית, סטרא אחרא, בלבול. יש להיוודע, להתמלא תודעה חיונית, שכל ורגש. מתוך כך להודיע לאחרים, לכל עם ישראל ולכל אומות העולם -

"כי יהודה ושומרון ואדמות סיני הם חלקים שלמים חיוניים מוחלטים של ארץ חיינו-קדשנו כולה". ארץ ישראל אינה סתם אמצעי לקיומנו הפיסי או הרוחני. היא איננה כלי לשם השגת כלכלה ובטחון. היא ארץ חיינו, הקשורה אתנו בקשר של חיים. משל למה הדבר דומה? לקשר בין איש לאשתו. גם כנגד כל הלחצים שבעולם, אדם לא יוותר על אשתו עבור אדם זר, למחצה לשליש ולרביע. ואם כך ינהג, הוא חרפת המין האנושי. ישעיהו הנביא מדמה את הקשר שלנו לארצנו, לקשר לאשת נעורים (פרק נד). לכן ארץ ישראל אינה ניתנת לחלוקה. היא מחוברת לנצח לעם ישראל.

המסקנה מכך היא שאנחנו , העם היושב בציון, אין לנו שום זכות מוסרית לחתוך חלקים מארצנו. היא אינה רכוש פרטי שלנו, אלא רכוש האומה כולה לכל דורותיה. "כי אנחנו , במספר המליונים האחדים של היהודים הנמצאים כאן בארץ, הננו לא כל עם ישראל כולו, אלא חלק של כולו, והננו שליחים ונציגים של כולו, לקנייה וליישוב של כולה, של כל הארץ , השייכת לכל עם ישראל לכל תפוצותיו וחלקיו". היא שייכת ליהודי רוסיה ואמריקה, לדורות שהיו ושיהיו, לסבא שלנו שכבר נפטר, ולנכד שלנו שעוד לא נולד.

אנו רק ממונים, אפוטרופסים שלה, לא בעלים. קיבלנו שליחות כדי לבנותה ולהגדילה, ולא כדי להרסה. "וחלילה לנו לבגוד ולמעול במשהו בשליחותנו זאת של כלל ישראל".

על כן, כל פעולת בגידה הינה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי מחייבת, חסרת כל ערך. "וכמובן, אם חלילה ייעשה על ידי מי שהוא מאתנו, יחידים שלנו או ממשלה שלנו, משהו של בגידה ומעילה בשליחותנו זאת, כלפי דורותינו כולם, של כל ישראל, הלא כל דבר שכזה הוא בהחלט לא חוקי ולא ממשי, הוא בטל ומבוטל למפרע ומכאן ולהבא, כעפרא דארעא ופחות מזה". מעידה חמורה זמנית שאינה קובעת כלום, אלא תתוקן בהחלט.

"וקשר נצח ישראל וארץ חיינו-קדשנו זאת, לכל חלקיה וגלילותיה כולם, הוא קבוע וקיים לעד לעולם בדבר השם כימי השמים על הארץ".


  • פורסם בשאילת שלמה 290