שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מרן הרב קוק ורבנו הרב צבי יהודה לא היו צמחונים

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מרן הרב קוק ורבנו הרב צבי יהודה לא היו צמחונים

[ראיון - רשם: הרב מרדכי ציון]


שאלה: האם לפי ידיעתו של הרב, מרן הרב קוק ורבנו הרב צבי יהודה היו צמחונים?

תשובה: רבנו הרב צבי יהודה ראינו אותו אוכל בשר בשבת וכן בסעודות מצוה. מרן הרב קוק כמובן לא זכינו לראות אבל אין שום עדות שלא אכל בשר בשבת.


שאלה: האם מה שבימי חול הם לא אכלו בשר אינו מראה נטייה לצמחונות?

תשובה: לא. גם מרן הרב קוק גם רבנו הרב צבי יהודה ניהלו אורח חיים סגפני מאוד. בודאי לא הורו לרבים להיות סגפנים אבל הם בעצמו היו. מרן הרב קוק כותב בספרו אורות הקודש ח"ג, שדרך האמצע היא דרך לרבים אבל פרישות קיצונית מתאימה רק ליחידים.


שאלה: במה באה לידי ביטוי שרבנו הרב צבי יהודה היה סגפן במזונו?

תשובה: הוא אכל מעט מאוד ותפריט קבועה: לחם, דבש, ביצה, על פי הוכחות שבגמרא. הוא אכל זאת יום-יום, שבוע-שבוע, חודש-חודש, שנה-שנה. לפעמים גם היה מדלג על ארוחות.


שאלה: אם כן אפשר לומר שרבנו הרב צבי יהודה היה צמחוני בימי חול בין ארוחות הבשר?

תשובה: כל אחד הוא צמחוני בין ארוחות השבת...


שאלה: אבל האם רבנו הרב צבי יהודה ראה אידיאל בצמחונות?

תשובה: הוא לא דיבר על צמחונות, אלא באורח נדיר מאוד כחזון עתידי. בספרו אור לנתיבתי, הוא מוכיח שאין פגם מוסרי באכילת בשר, כי בהוויה כולם נותנים לכולם וכולם מקבלים מכולם.


שאלה: שמעתי שבצעירותו רבנו הרב צבי יהודה נמנע מלאכול בשר?

תשובה: יתכן. ואכן מרן הרב קוק שלל זאת מסיבות בריאותיות וכך כתב לו באגרת: "והודיענו מבריאותך בפרטיות, ומהלכות אכילתך, ההנך אוכל בשר, בכלל, או דוקא עוף, בשבת, ואולי גם בחול, ואיך תרגיש את מהלך סדרי האכילה, בהתאמה עם הבריאות הגופנית והנפשית" (אגרת תשצ"ד).


שאלה: אם כן הצורך לאכילה בשר הוא בריאותי? אבל לולי זאת אולי יש בכך אידיאל להימנע?

תשובה: אידיאל כן אבל עתידי. בחזון הצמחונות והשלום, כתב מרן הרב קוק שאין לדלג מדרגות, שקודם יש לחמול על בני אדם ואחר כך על בעלי חיים, ושיש אנשים שהם אכזריים כלפי בני אדם וכדי לפייס את רגש החמלה הטבעי הם משחדים אותו על ידי חמלה לבעלי חיים.


שאלה: אם כן יש כאן כבר שלילת הצמחונות. האם גם רבנו הרב צבי יהודה שלל?

תשובה: היו מקרים. פעם בחורה בישרה לרבנו בגאווה שהיא צמחונית, השיב לה: כמו היטלר. וכבר מרן הרב קוק עצמו כתב לו לגבי אכילת בשר: "שלא ללכת שבוי אחרי הדולגים על ההרים של תנועת צער בעלי חיים, שרובם כמדומה יש מעמקי רוחם טינא גנוזה של שנאת הבריות, וכל המדות המסתעפות ומכורכות עמה, ודי לנו ההוכחה של תפיסת המקום אשר לתנועה זו במחנה האפל של שונאי ישראל המעמיקים ברשעתם" (אגרת תת"ב).


שאלה: זאת אומרת שצמחוני הוא רשע?

תשובה: חלילה וחס! גם שם "אע"פ שיש מקום לניצוץ אורה זה להיות חודר לפעמים אצל גדולי קדושי רוח השואפים לרוממות קדשי קדשים" (שם תת"ב).


שאלה: כגון הנזיר זצ"ל?

תשובה: בדיוק. הנזיר היה מהיחידים קדושי עליון ואכן הוא היה מלא חמלה כלפי בעלי חיים אבל קודם היה לו חמלה כלפי בני אדם. על כל פנים, לא שמענו שרבנו שיבח את הנזיר על צמחונותו.


שאלה: על מה כן שיבח אותו?

תשובה: למשל, על צניעותו הגדולה כאשר למד באוניברסיטה, אבל זה נושא אחר.


  • פורסם בשאילת שלמה 340