שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מקורות ל"שיער ארוך" (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מקורות ע"י הרב מרדכי ציון

ובשו"ת דבר יהושע (ח"ד עניינים שונים סי' לד), כתב הג"ר יהושע מנחם אהרנברג: "דנתי בזה לפני הגה"צ בעל חפץ חיים בהיותי אצלו וביקרתי בני ישיבתו וראיתי התלמידים מגדלי בלורית ולובשים בגדי שחץ וגאוה באמרם שכך מנהג בני מדינתם גם הישראלים וממילא אינו בכלל בחוקותיהם לא תלכו", והרב דבר יהושע פקפק בזה. וכן שמעתי שדעתו של הג"ר אהרן ליכטנשטיין גם להחמיר בבלורית. אמנם סיפר לי הרב דוב ד"ר פרימר שפעם נכנס הגר"א ליכטנשטיין עם תספורת מאוד קצרה לשיעורו של הגרי"ד סולוביצ'יק, ואמר לו הגרי"ד: הרב ליכטנשטיין, שמשון לא קיים את מצוות הנחת תפילין?! .