שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מצוות ירושת ארץ ישראל (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

עֲלֵה רֵש!

הרבה פירושים לתורה, רש"י, רמב"ן ועוד, כולם טהורים וכולם קדושים. אבל פירוש משה רבינו עצמו על התורה הוא ודאי הפירוש בהא הידיעה, כיוון שמפי ד' הוא. אכן, בתחילת ספר דברים זכינו לפירוש זה, שהרי כתוב: "בעבר הירדן בארץ מואב, הואיל משה באר את התורה הזאת לאמור" (דברים א ה). עתה אנו מטים אוזנינו לשמוע תורה מפי משה רבינו ואלו דבריו: "ד' אלהינו דבר אלינו בחֹרב לאמר: רב לכם שבת בהר הזה" (שם ו). ודאי, ההר הזה חשוב מאוד, קיבלנו בו תורה, ויחד עם זה אין הוא הייעוד הסופי.

אלא, "פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכניו בערבה בהר ובשפלה ובנגב בחוף הים ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדול נהר פרת" (שם ז).

אך שימו לב, אין די בישיבה לבדה בארץ הקודש תחת שלטון זר, כנעני או אמורי, תורכי או בריטי, אלא "בֹּאו ורשו את הארץ" (ח). עליכם להסדיר ריבונות לאומית על הארץ הזאת. "עלה רֵש... אל תירא ואל תחת" (כא). עליך לשחרר את הארץ הזאת מעול הזרים אשר חמסו אותה שהרי הארץ הזאת לא להם היא, אלא גנובה היא בידם. לא מאז מקדם הם בארץ, אלא ביום מן הימים הם פלשו אליה, ו"והכנעני אז בארץ" (בראשית יב ו), כלומר "היה הולך וכובש את ארץ ישראל מזרעו של שם, שבחלקו של שם נפלה כשחלק נח את הארץ שנאמר (בראשית יד יח) 'ומלכי צדק מלך שלם'. לפיכך, ויאמר אל אברם: 'לזרעך אתן את הארץ הזאת' עתיד אני להחזירה לבניך שהם מזרעו של שם" (רש"י).

אלא שבינתיים התרגלו הגזלנים בארצנו, הרגל רע הוא זה – אך מה יהיה אתם? יהושע בן נון, תלמידו המובהק של משה רבינו הציב להם שלוש אפשרויות: "שלושה כתרים שלח יהושע עד שלא נכנס לארץ. הראשון שלח להם: מי שרוצה לברוח, יברח. וחזר ושלח: מי שרוצה להשלים, ישלים. וחזר ושלח: מי שרוצה לעשות מלחמה, יעשה" (רמב"ם, הלכות מלכים ומלחמותיהם ו ה, ע"פ ירושלמי, שביעית ו א).

כלומר, הנחה מוקדמת לכל משא ומתן על הארץ: שאין משא ומתן! הארץ הזאת שלנו היא. זו הארץ שד' נתן לנו, לאברהם ליצחק וליעקב, ולא לאחמד, עלי ומוסטפא.

כאשר זה ברור יש אפשרות גם להשלים, אפילו עם אותם אנשים שהתרגלו לשבת בארץ לא להם. ומה הם תנאי השלום? שיקבלו את מרות מדינת ישראל (רמב"ם שם ו א). כלומר, אם מחפשים אתם מדינה משלכם – לא כאן! אם מחפשים אתם מדינה דו-לאומית – לא כאן! יש לכם עשרים מדינות מסביב ודי לכם בכך.

שטחן הוא 14 מיליון קמ"ר, פי 500 ממדינת ישראל אשר שטחה 28 אלף קמ"ר. בין השאר יש לכם מדינה גזולה מאתנו, ירדן, ששייכת לנו על פי התורה, על פי התנ"ך, על פי המוסר, על פי ההסטוריה ואפילו על פי הצהרת בלפור שאושרה על ידי החלטת סן רמו של חבר הלאומים – ונקרעה מארצנו על ידי הבריטים בלי שום אישור בין לאומי. זו מדינה אשר שטחה 90 אלף קמ"ר, פי שלושה ממדינת ישראל ואוכלוסייתה 90% פלשתינים, דגלה הוא דגל פלשתין בתוספת כתר המלוכה.

כואבים אנו מאד על הגזלה זאת ולא התייאשנו ממנה, אך בוודאי לא נסכים לגזלה נוספת. לא יתואר עוול מוסרי כמוה: גזלת וגם רצחת ושוב גזלת!!

לכן אנו אומרים לאורחים הזרים אשר בתוכנו: אם ברצונכם לשבת בארצנו בשקט, לקיים את חוקי המדינה, לשלם מסים, לעשות שירות לאומי ולהתנהג כאורחים הגונים – תוכלו לשבת כאן במעמד מעין גר תושב, כלומר זר, שהותרה לו הישיבה בארץ בתנאים מסוימים. אמנם מעמד גר תושב ממש אינו קיים בימינו, אבל יש עוד אפשרות של מעין גר תושב, המתירה ישיבה בארץ (רמב"ם הלכות עבודה זרה י ו. ראב"ד שם. כ"מ שם).

עוד תנאי אחד יש, שלא תעבדו עבודה זרה. כי אברהם אבינו היה הלוחם הגדול נגד עבודה זרה, ולא נוכל לסבול בארצנו את התועבה הזאת. אמנם יש מחכמינו הקדמונים שתבעו את כל שבעה מצוות בני נח, אך אנו נלך אחרי רבותינו, מרן הרב קוק ורבנו הרב צבי יהודה, אשר הכריעו פשוט שתנאי בל יעבור הוא שלילת עבודה זרה (משפט כהן סי' סג ועמ' שסה-שסו). לכן נוצרים למיניהם, וקל וחומר מיסיונרים, לא כאן מקומם של אותם חסדי "דת האהבה" אשר רצחו מיליונים מאחינו בעינויים נוראים.

זה הכלל, אם אינכם עובדים עבודה זרה ואתם מקבלים את חוקי מדינתנו, תוכלו לשבת בתוכנו כאורחים, ואנו נתייחס אליכם ביחס אנושי לעילא ולעילא מכל הקיים בעולם.

אבל אם אתם מתכוננים להפריע לנו בארצנו, לפגוע ולרצוח, לא נוותר לכם! נילחם בכם עד חרמה כדי להציל את נפש עמנו ונפש ארצנו. הרי הוזהרנו מראש מקדם: "ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם, לשיכים בעיניכם ולצנינים בצדיכם וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה" (במדבר לג נה).

במצב כזה, לא נותר לכם אלא לפנות אל אחת מעשרים ארצותיכם ובמיוחד אל הארץ הגזולה אשר סמוכה לנו. כי דבר אחד צריך להיות ברור לכם לעד ולנצח נצחים: הארץ הזאת שלנו היא, המדינה הזאת שלנו היא, זו מדינת היהודים, כביטויו של הרצל מרים דגל התחיה הלאומי, זו מדינה יהודית, מדינת העם היהודי, מדינת ישראל! זו נקודה עמוקה מדעית, פילוסופית מעל כל דיון: מדינה זו נקראת מדינת ישראל כי היא המדינה של עם ישראל.

אגב, רבנו הגדול רש"י, סובר שאין כלל מקום בארץ לשאינו יהודי (רש"י במדבר לג נג), ורק גר צדק שהתגייר והנו יהודי לכל דבר, יוכל למצוא בה מקומו. אבל מרן הרב קוק ורבנו הרב צבי יהודה, הורונו ללכת בדרכו של הרמב"ן (ספר המצוות לרמב"ם, מ"ע ד' לנוספות), שגם אינו יהודי יוכל לשבת בה כאורח בתנאים מסוימים. ואם לאו, אם רצונכם לשבש את חיינו, לכו לכם!

שתי מילים אומרות את הכל: מדינת ישראל.

==

==