שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מצוות אהבת הארץ- קיימת? (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: מדוע אין מצוות אהבת הארץ?

תשובה: בוודאי שיש, יש מצוות חיבת הארץ כמובא בסוף כתובות.

שאלה: למה אין בתורה?

תשובה: יש מצוות כיבוש הארץ, ומצוות אהבת הארץ היא סניף שלה. מה שמעורר את אהבת הארץ זה ע"י לימוד ומעשים. יש שרצו לומר שהרמב"ם לא מנה את מצוות יישוב הארץ כי היא כללית, כך גם מצוות אהבת ד'. [עיין מה שכתבתי באריכות בהקדמה לספרי "קום התהלך בארץ" במצוות חיבת הארץ.]

שאלה: אפשר לומר שאין מצווה כזאת כי זה טבעי?

תשובה: אפשר, אך זה לא מספיק. 'ערוך השולחן' כתב (חו"מ תכז, י) שלא מברכים על מצוות שכליות, ולכן מי שעולה לארץ לא צריך לברך. [עיין מה שכתבתי בקונטרס 'עולה חדש' ס' ד בעניין למה אין ברכה על מצוות ישיבת ארץ ישראל.]