שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מצווה להצביע בבחירות

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מצווה להצביע בבחירות

[מאתר "כיפה"]


הצבעה בבחירות היא מצווה שאסור להתחמק ממנה. הרי יש מצווה להקים מדינה, כפי שכתוב מספר פעמים בתורה: והורשתם את הארץ, וירישתם את הארץ. בימינו אי אפשר להמליך מלך, אז מקדמים נציגים של הציבור.

אמנם, יש דברים שלא מוצאים חן בעינינו במדינה, אבל זה לא קשור לבחירות. יש שלטון ישראלי וזה דבר טוב, הדברים הלא טובים לא נובעים ממנו. לו היה כאן שלטון ערבי או בריטי היה גרוע הרבה יותר לאין עורך. יש הרבה תורה ומצוות היום, יותר מוסר. יש דברים מצערים - וזה נכון, אבל זה לא קשור לשלטון.

צריך להשתתף בבחירות ולהצביע כדי שהדברים יהיו יותר תקינים במדינה. זו מצווה משמחת, בפעם הראשונה שאדם מצביע, יוכל לברך ”שהחיינו“. זו גם מצווה וגם שמחה על כך שמדובר בשלטון יהודי. אשרינו שזכינו למדינה.

יש להצביע בעד מפלגה, שחרתה על דגלה: תחית האומה בארצה על פי תורתה. ורק אם אין לה סיכוי, אז להצביע בעד מפלגה כלל-ישראלית. אז ב"ה יש סיכוי גדול מאוד.


  • פורסם בשאילת שלמה 262