שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מצוה מן התורה להצביע

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינרמצוה גדולה להצביע, מצוה מן התורה. מצוה שמקיימים בהטלת פתק קטן, שיש לה השלכות עצומות לשנים הבאות. שהרי לגבי מדינת ישראל, וכל חיינו הציבוריים בארץ ישראל, אנו מקיימים את דברי רבנו הרב צבי יהודה: "אל תזלזל במה שיש ואל תשלים עם מה שיש".

איננו מזלזלים חלילה, בשיבת ציון ובבניין הארץ ובהקמת המדינה ושגשוג הכלכלה ואיחוד גלויות ועצמאות האומה וחזרת התורה לארצה, ואילו פינו מלא שירה כים אין אנו מספיקים להודות. יחד עם זאת, איננו משלימים. עוד ארוכה הדרך עד שהכל יהיה כהוגן, עד שהכל יהיה בכשרות ובישרות. לכן חובה עלינו להצביע כדי להשפיע השפעה ברוכה בכיוון הנכון.

בזמנו אמר החזון איש: מצוה להצביע. נשאל: מצוה כמו מצה? השיב: מצוה כמו מרור! ואני הדל אומר: מצוה כמו מצה. אשרינו שאנו עצמאיים ולא תחת שלטון תורכים או בריטים. ומי שחש מרירות ובצדק, יקיים במצוה: על מצות ומרורים יאכלוהו. שמא תאמר: "איני רואה הבדל בין מפלגה למפלגה, הכל רקוב, הכל אבוד, התייאשתי סופית", אם כך אתה מדבר, ידידי, אומר לך: אינך רציני. אינך יכול לשחק ברוגז בנושאים כל כך חמורים, אינך רשאי להעניש את עצמך ואת כולנו. כי תמיד יש לתפוס את הטוב ברובו את הרע במיעוטו, בעולמנו בו שום דבר אינו שלם.

ראה מה כתב רבנו הגדול הרמב"ם: "כל אחד ואחד מבני האדם יש לו זכיות ועוונות. מי שזכיותיו יתירות על עוונותיו, צדיק. ומי שעוונותיו יתירות על זכויותיו, רשע. מחצה למחצה בינוני. וכן המדינה שהיו זכויות כל יושביה מרובות על עוונתיהן, הרי זו צדֶקֶת, ואם היו עונותיהם מרובין הרי זו רשָעָה. וכן כל העולם כולו" (הלכות תשובה ג, א).

ועוד כתב: "לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייב, וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב, חטא חטא אחד, הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה וגרם לו השחתה. עשה מצוה אחת, הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות וגרם לו ולהם תשועה והצלה" (שם ד).

וכבר היו דברים מעולם, שההסכם האומלל, הסכם אוסלו האיום והנורא, הוכרע על פי חודו של קול.

דע לך שבעולם שלנו, שום דבר אינו מושלם, לא המדינה ולא אני ולא אתה. לכן קח פתק והצבע למה שהוא הכי טוב לעם היושב בציון. אני כשלעצמי אצביע בעד מפלגה אשר עניינה תחיית האומה בארצה על פי תורתה.

ואנא ממך הצבע בשביל מפלגה שבטוח שתעבור את אחוז החסימה, שאם לא כן בזבזת קולות יקרים, ועל מפלגות לא בטוחות נאמר "כוונותיך רצויות אך מעשיך אינם רצויים".

אך לא די לך להצביע בעצמך אלא כתת רגליך לשכנע אחרים למען יצביעו ולמען יצביעו נכון. לזה אתה נקרא. שמא תאמר: מי אני הדל והחדל שאצליח להשפיע? אתה יכול, ופרשת מתפקדי הליכוד הוכיחה שתוך כמה שבועות, ביקורי בית תמימים שינו את הרכב הדעות מקצה אל קצה.

אה! כמה גדול הוא כוח הנשמה להפיץ פניני אורה! אנשים כל כך צמאים לאמת! קצת אמת מגרשת כל כך הרבה שקרים וחשכים! אנשים אומרים לנו: טוב שבאתם, חיכינו לכם!

עיין בספר "אם הבנים שמחה" המתאר איך המרגלים הלכו מאוהל לאוהל לשכנע אנשים נגד ארץ ישראל, ושעתה עלינו ללכת מבית לבית לשכנע בעד ארץ ישראל, וזה יהיה תיקון חטא המרגלים.

אל תשב בבית ביום הבחירות! אל תשב בבית עכשיו! בזה תחסוך הפגנות רבות. בזה תהיה שותף לעיצוב פני המדינה.

שמא תאמר: וכי נוכל לשנות את הכל? לא. הדרך ארוכה וקשה. אך אנחנו נעשה מה שבכוחנו.

יש פתגם שאינני רווה נחת מאישיות מחברו, אך קבל את האמת ממי שאמרה: "אלי, תן בי את השלווה לקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנותם, את האומץ לשנות את הדברים שביכולתי לשנות, ואת התבונה להבחין בין שניהם".

כיוון שנעשה יותר קשה, פתאום נגמר לך הכוח?! פתאום איבדת ראש!?

דע לך שדברים אמיתיים וחשובים לא באים בקלות. לכן אל תתעייף. "וְיִעֲפוּ נְעָרִים וְיִגָעוּ וּבַחוּרִים כָּשׁוֹל יִכָּשֵׁלוּ: וְקוֹי ד' יַחֲלִיפוּ כֹחַ יַעֲלוּ אֵבֶר כַּנְּשָׁרִים יָרוּצוּ וְלֹא יִיגָעוּ יֵלְכוּ וְלֹא יִיעָפוּ" (ישעיה מ ל-לא).


  • פורסם בשאילת שלמה 261