שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הבדלים בין גרסאות בדף "מפלגת נעם: להוסיף אומץ (מאמר)"

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

(יצירת דף עם התוכן "ש: למה מפלגת נועם מתרכזת בנושאים מסויימים ומזניחה אחרים, כגון ארץ ישראל? ת: חס ושלום, היא...")
 
(אין הבדלים)

גרסה אחרונה מ־19:04, 6 באוקטובר 2019

ש: למה מפלגת נועם מתרכזת בנושאים מסויימים ומזניחה אחרים, כגון ארץ ישראל?

ת: חס ושלום, היא אינה מזניחה מאומה. כל אשר דיבר אלהים – נעשה ונשמע. אך בכל דור ודור ובכל זמן וזמן, יש נקודה של קדושה שיש להתאמץ בה ,ומתוך כך גם שאר ענינים מצליחים. לכן חז"ל אומרים בסוף מסכת מכות, שיש תרי"ג מצוות ,אך דוד העמידן על אחת עשרה, ישעיהו על שש, מיכה על שלושה, וחבקוק על אחת. חס ושלום, הם לא הזניחו את השאר. אלה הכריעו שאם יתרכזו באלה, גם יצליחו באחרות. וכן הרמב"ם קבע שלוש עשרה עיקרי אמונה ורבי יוסף אלבו שלושה. חס ושלום, הם לא סברו שאין להאמין בשאר, אלא שאלה הם הפתח לכל השאר.

וכך בימינו, אם נוסף קדושה במשפחה, בשבת, ברבנות הראשית, בחינוך, בצבא, בגיור,בכותל, משם נשאב אומץ וגבורה גם לשאר עניני האומה.

ש: למה לשלול חבר כנסת חילוני? יתכן שיש לו מעלות רבות? והרי ממילא ,כל האפשרויות של ראש ממשלה, הן של אדם חילוני.

ת: ב"ה יש חברי כנסת חילוניים חמושים בהרבה מעלות, אך התורה ניתנה לנו כדי לפתוח שערי אורה יותר עליונים, יותר טהורים, יותר אמיצי קדושה. ומתוך כך תהיה יותר ברכה לאומה.

נכון שראש הממשלה אינו ירא שמים, אך אין ברירה, וכידוע אין לומדים אפשר מאי אפשר. זה נקרא הכשל הלוגי של שלילת האמצע, קיצוניות אחת :אין שום מעלה ליראת שמים, קיצוניות שניה: אם לא כולם יראי שמים, אז יש לסגור את המדינה. לא כן, הפתרון יותר מורכב: להכניס יראת שמים כמה שאפשר. לכן על שאלתך, כבר חשב רבונו של עולם, והרמב"ם מביא שכל מינוי צריך יראת שמים. ללה לגבי אשה: היו חברות כנסת מאוד מוכשרות שהביאו ברכה?

ת: אותה תשובה. אם אין ברירה, יש לקבל את המציאות כמו שהיא, אבל כל מה שאפשר לתקן, יש לתקן. רבנו הרב צבי יהודה היה אומר: אל תזלזל במה שיש ,אך אל תשלים עם מה שיש. ככל שתהיה יותר צניעות, תהיה לאומה יותר עוצמה. גם על שאלתך זו כבר חשב רבונו של עולם לפניך, והרמב"ם כתב שאין למנות אשה.

ש: מרן הרב קוק שלל זכות אשה להיבחר, אך רבנו הרב צבי יהודה אמר שהוא לא השתמש בלשון איסור.

ת: הוא אמר זאת, לא על זכות אשה להיבחר, אלא על זכותה לבחור, שזו בעיית צניעות הרבה פחות חמורה.

ש: האם אין אידיאל לכתחילה שיחברו באותה מפלגה דתיים וחילונים כדי לבנות אחדות ישראל?

ת: כבר מרן הרב קוק הסביר: אנו מתירים להתפלל עם העבריינים – אבל לא להתחשב בדעותיהם העברייניות. לא אחדות במכנה משותף נמוך אלא במכנה משותף גבוה, של אחדות עם הקדוש ברוך הוא. לא לשכוח את העיקר, את הלב, את הנשמה: דבקות בד'. אשרי המפלגה שעמלה לאחד את האומה עם הנועם העליון, האידיאליות העליונה ממקור רבונו של עולם.

  • פורסם בשאילת שלמה 616