שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מפלגת יחד העם איתנו

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מפלגת יחד העם איתנו

כלל גדול קבע רבנו הרב צבי יהודה ביחס להתחברות המפלגתית - "חבר אני לכל אשר יראוך". כלומר, יראת שמיים ונאמנות שלמה לדבר ד'. וכיוון שמפלגת יחד חרתה על דגלה להיות עבדי ד' וישראל עמו, בוודאי שתשרה עליה ברכה בעבודת ד', העם והארץ.


  • פורסם בשאילת שלמה 375