שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מפלגת יחד

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מפלגת יחד

[אתר כיפה על פי ראיון ברדיו כל חי]


הרב שלמה אבינר התייחס לתמיכתו במפלגת יחד והחשש שיפגע בנושא ארץ ישראל וציין שהבית היהודי לא מסר את הנפש על הסטטוס קוו.

"עניין ארץ ישראל הוא נושא מאד חשוב אבל לא היחיד, יש עוד נושאים למשל נושא הפגיעה באופי היהודי של המדינה", ענה הרב שלמה אבינר בתשובה לשאלה האם הוא אינו חושש שתמיכתו במפלגת יחד תפגע בבית היהודי ואולי במחנה הימני כולו. הוא הוסיף, כי הוא מקווה ששתי המפלגות תצלחנה בבחירות והן תחבורנה לגוש הימין.

"אלו אנשים יראי שמים שקשורים לארץ ישראל ועם ישראל והוכיחו את עצמם בעבר", הסביר הרב את תמיכתו ביחד, והסביר כיצד הוא מסתדר עם מועמדותו של ברוך מרזל אליו התנגד בעבר. לדבריו אנשי עצמה יהודית "הם אנשים טובים ויקרים אבל לא נראה שהם מתאימים להנהיג את המדינה".

הוא נימק כי צריך להסביר למה אדם מתאים להנהיג ולא מדוע הוא לא מתאים". אני לא מכיר את כולם ב'יחד', אבל אלו שעומדים בראש ישי ושטבון הם אנשים יראי שמים ישרים שהוכיחו את עצמם בעבר".

הרב התייחס גם לבית היהודי ואמר: "יש הרבה מעלות בבית היהודי, הם עשו הרבה דברים טובים, אך עכשיו מדובר בפיקוח נפש, השמירה על האופי היהודי של המדינה. עד כה מאז קום המדינה אף מפלגה דתית לא ויתרה על הסטטוס קוו. הוא הושמץ על ידי הרבה אנשים חלקם דתיים, אך הם טועים טעות גדולה. הסטטוס קוו שומר את החותם של הקדושה והטהרה על המדינה ושומר על האפשרות לחיות יחד, כמו חוקה בלתי רשמית אך עובדתית איך יתנהלו הדברים של תורה ומדינה".

הרב התריע כי אם יפגעו בסטטוס קוו זה יגרום למתחים עצומים בתוך האומה". הבית היהודי עבד קשה בתחומים רבים אך בתחום זה הוא לא מסר את הנפש". הרב הודיע כי לא יצטרף למועצת הרבנים של יחד. "צריך אנשים במדרגה פי 10 יותר ממני. אני מוכן לעזור ולסייע אבל אני לא בדרגה של הנהגה. אם חבר כנסת מתקשר אליי באופן פרטי ורוצה שנחשוב יחד ,אני מוכן לחשוב יחד עם כל אחד, אך אינני ראוי להיות בוועדה רוחנית של מפלגה".

הוא התייחס גם לחיבור בין החרדים לבין חובשי הכיפות הסרוגות ואמר כי זהו חיבור טבעי, "כל האומה צריכה להיות מחוברת,קל וחומר אנשים יראי שמים צריכים להיות מחוברים יחד, כפי שכתב רבנו הרב צבי יהודה שקרא לזה 'המחנה הפנימי' של עם ישראל. אנחנו והחרדים יש לנו אותה מטרה אך אנו מחולקים באמצעים כיצד. להגיע אליה. אנחנו והחילונים זו לא אותה מטרה ולכן צריך לחזק את המחנה הפנימי כפי שהיה בקום המדינה שהייתה רשימה מאוחדת".

הוא הוסיף כי החיבור אמנם יכול להראות משונה ומוזר ויש קשיים פסיכולוגיים לשבת באותה מפלגה כיפות שחורות וסרוגות אך זה הרגל שצריך לתקן אותו.

"המשותף הוא לעין ערוך יותר מהמפריד והניכור לא מוצדק. הרבה חילוקי דעות נובעים מאי הבנה, וכאשר יושבים ומדברים יחד מגלים שהמטרות דומות. הפוליטיקאים אוהבים להקצין את ההבדלים ומתפרנסים מהמחלוקות האלו, אך זה לא דבר אמתי ומוצדק. ולכן ההתאחדות היא בשורה גדולה – מהפך היסטורי רוחני ואני מקווה שיסתדרו יחד וזה יפלס דרך של אחדות לאומה כולה", סיים הרב אבינר.


  • פורסם בשאילת שלמה 376