שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מפלגה הפוכה עם נטיות הפוכות (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

ש: רב בכיר הודיע שהוא פורש מנשיאות הבית היהודי עקב כך שהדוברת חיה עם אשה אחרת במסגרת נטיות הפוכות. אך ראש המפלגה סובר שהחלטתו נכונה להשאיר אותה. מי צודק?

ת: תלוי על פי מה מחליטים - על פי תורה או על פי פוליטיקה.

ש: מה ההבדל?

ת: התורה מדריכה אותנו מה טוב ומה רע, פוליטיקה מה מועיל למדינה, למפלגה או לפוליטיקאי.

ש: אבל אנו גם בעד הצלחת המדינה?

ת: בודאי. אך נביאי ישראל הסבירו לנו שפעמיים היה חורבן בגלל שניהלו פוליטיקה בניגוד לדבר ד'. עבירה היא לא רק נגד רצון ד', היא גם מביאה הרס.

ש: אבל מה שאישיות ציבורית היא בעלת נטיות הפוכות אינו נוגע לפוליטקיה, אלא לחיים הפרטים שלה. האם אנו בעד כפיה דתית?!

ת: לא. אינינו מתערבים במה שאדם עושה בחיים הפרטיים שלו. אך במה שקשור לחיי האומה, אנו כן מתערבים. מה שראש מפלגה מעסיק עובדת בכירה שמכריזה ברבים שהיא חיה בניגוד לדבר ד', זה נקרא בהלכה מחזק ידי עוברי עבירה, כלומר מתן לגיטימציה.

ש: אז כל עובדי ציבור צריכים להיות צדיקים?

ת: כן. כך נפסק ברמב"ם. כמובן, כולנו לא מלאכי השרת, אך יש הבדל בין עבירה קטנה לבין עבירה חמורה, כלומר איסור תורה (עיין שו"ע אה"ע כ ב וביאור הגר"א שם), ולבין עבירה שאדם עושה בסתר ומתבייש לבין עבירה שאדם מכריז עליה בפומבי. במקרה כזה, כבר אי אפשר לכנות את הבית היהודי כמפלגה דתית. כמובן, אנו מבינים שיש גם מפלגות לא דתיות, אך הבית היהודי צריך להחליט אם היא מפלגה דתית או לא, וכבר זמן רב הוא פוסח על שני הסעיפים.

ש: ראש המפלגה אמר שהוא לא יפלה אדם על רקע נטייתו, מינו וצבע עורו. הוא לא צודק?

ת: זה מראה שהוא טוב בדמגוגיה. אין שום הלכה שמחייבת צבע עור מסויים, אבל יש הלכה שיש לאשה להתחתן עם איש ולא עם אשה. התורה כן מפלה בין אשה נשואה לאיש לבין אישה נשואה לאשה. וכן נראה שכך סוברים כמעט כל הדתיים, ואפילו כמעט כל החילוניים, שיש הבדל בין שני סוגי נישואים אלה. על כל פנים, ריבונו של עולם סובר שכן.

ש: ראש המפלגה כתב: חביב כל אדם שנברא בצלם...

ת: זה יפה מאוד שהוא מכיר משפט זה שבפרקי אבות, אך כדאי להמליץ לו שגם יקרא את ההמשך. אין זה כל כך קשה: חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. אנו לא רק בני אדם אלא גם יהודים. ועוד בהמשך: חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה, כלומר התורה, ובתורה כתוב שחוה אמנו התחתנה עם אדם הראשון, ולא עם אישה אחרת. מאוד ראוי שפוליטיקאי בכיר יתעדכן מידי פעם, כל כמה אלפי שנים, וידע שניתנה תורה. כאשר ילך בדרך התורה, זה יביא ברכה גם לו, גם למפלגה וגם לאומה כולה.

ש: ובסיכום?

ת: הרב הבכיר שהתפטר,כדרכו של עולם, לא כולם מסכימים איתו בכל דבר . אך בזאת אי אפשר להאשים אותו שהוא קיצוני, פנטי, חשוך, שונא הבריות. ודאי אנו אוהבים כל יהודי, יהיה מי שיהיה, אך אין זו סיבה לתת לו תפקיד הנהגה.

  • פורסם בשאילת שלמה 508