שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מעשה שמעון ולוי וענישה קבוצתית

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מעשה שמעון ולוי וענישה קבוצתית

[מ"מעייני הישועה"]


יש שיטות שונות למעשיהם של שמעון ולוי וההשלכות של הדברים לימנו. יש ארבע שיטות, מדוע הרגו שמעון ולוי את כל אנשי שכם, כאשר החוטא היחיד כביכול היה שכם בן חמור. הרמב"ם אומר, שאנשי העיר שכם חטאו גם הם, כשעברו על דינים - בשבע מצוות בני נח. כלומר, חייבת להיות מערכת משפטית שנותנת את הדין. כיוון ששכם עשה נבלה וכולם שתקו, לכן נענשו. לא על החטא של שכם נענשו, אלא על חטאם שלהם שלא הפעילו מערכת משפטית נגד אותו פושע. לפי הרמב"ם לא הייתה כאן ענישה קולקטיבית.


וכיום, כאשר יש כביכול לאלו העומדים מולנו מערכת משפטית?

כמובן, בימינו, הענישה הקולקטיבית לא כל כך שייכת. זה היה שייך במידה והיינו עומדים מול מדינה ריבונית שאמורה, לטפל בכל מה שקורה שם. אבל המציאות היא, שהמדינה הריבונית זה אנחנו. עזה היא לא מדינה ריבונית. במקום כמו עזה, האזרחים לא יכולים לעשות שום דבר נגד הטרור, הם לא הריבוניים אלא הטרור הוא הריבון שמשתלט על כולם.

השיטה השניה היא של הרמב"ן שאומר, ששמעון ולוי הענישו את אנשי שכם על שהיו עובדי עבודה זרה, ומי שעובד עבודה זרה, כידוע, חייב מיתה. הם חשבו על זה כחשבון ישן שעכשיו יש הזדמנות להיפרע. אם כן, לא הענישו את אנשי שכם על מה שעשה שכם, גם תירוץ זה לא קשור לענישה קולקטיבית.

השיטה השלישית, היא של המהר"ל בפירושו 'גור אריה' על רש"י, שכאשר יש מלחמה והכוונה היא למלחמה של עם בעם, ולא עם בכת, זוהי מלחמה כנגד כל העם ואין זה משנה אם חלקו חף מפשע או לא. אלא שגם זה לא בדיוק נכון במקרה שלנו. זאת ועוד, לא כל מה שהמהר"ל אומר הלכה כמותו, וכאשר יש דברים שנאמרים מספרי הלכה בתור פסק הלכה, יש להם כח יותר גדול מדברים שנאמרים בפירושים על התורה. דברים הנאמרים כפירוש על התורה, לא חזקים כמו הלכות שנאמרות בספר של פסקי הלכה. חשוב להבין, שמה שהמהר"ל אומר זהו פירוש ולא הלכה. גם לפירוש שלו יש השלכה הלכתית ודאי, אך אם מול זה נמצאים דברי הלכה מפורשים, אז דברי הלכה מפורשים חזקים יותר מפירוש על התורה בעל השלכה הלכתית.

הרב שמשון רפאל הירש, לעומת קודמיו, אומר בפירושו על התורה ששמעון ולוי טעו. אם היו מענישים רק את שכם, זה היה בסדר גמור. אך זה לא בסדר שהענישו את כולם ולכן הם ננזפו ע"י יעקב אביהם. אמנם גם פה אפשר להקשות על רש"ר הירש, שעם כל חשיבותו ואף על פי שהיה רב גדול מאד, הוא אינו בשיעור הקומה של הרמב"ם, הרמב"ן והמהר"ל. אלא מה שהוא אומר, כתוב במדרש, שדורש את המלה שוֹר כשוּר שזה שוּרה שבפסוק וברצונם עקרו שורה של אנשים. מדוע חיסלתם שורה שלמה של אנשים ולא רק אותו אדם שחטא? המדרש אם כן, שאומר שהם לא היו בסדר ולכן יעקב אבינו נזף בהם קשות, הוא אסמכתא לא פחות חשובה מאשר הרמב"ם, הרמב"ן והמהר"ל.


איך הדברים תואמים את המציאות היום?

יתר על כן, בימינו, אנו חייבים להתחשב במה שנהוג באומות העולם, כי אנו עדיין צריכים את תמיכתן. אמנם אנחנו מדינה עצמאית אבל לא מדינה מבודדת שלא אכפת לה ממדינות אחרות. כל מדינה היום תלויה במדינות אחרות. ולכן, איננו יכולים לעשות ככל העולה על רוחנו. אנו מחוייבים להתחשב בדעת הקהל העולמית. מכיוון שענישה קולקטיבית בעולם, איננה מקובלת, אנחנו לא יכולים לעשות כך, מלבד מה שאמרנו על פי התורה. למשל, אם מדובר עכשיו ברצועת עזה, מלבד כך שיש שם אנשים מסכנים שלא עשו רע, ומלבד הרבה שיקולים אחרים לא להיכנס לפעולה קרקעית, לולא רק הייתה הדרישה האמריקאית להפסקת אש תמורת עזרתה במלחמה נגד איראן, שזה עניין הרבה יותר חמור, היה כדאי. הרי האמריקאים יעזרו לנו או לכל הפחות לא יפריעו לנו לעשות את שלנו.

אנחנו במדינת ישראל עוסקים רק במלחמה בלית ברירה. אסור לנו לסכן סתם חיילים. אנחנו חייבים לנצח בכל המלחמות ואנחנו ננצח, רק שהניצחון יהיה עם מחיר מזערי באבידות בנפש. אנחנו לא מכירים את כל השיקולים והפרטים שיידע ראש הממשלה ואל לנו להיות קיצונים לכן או לכאן.

על כל פנים המבצע בעזה, היה מאד מוצלח. חיסלנו שלושים בכירי הטרור ועוד תשעים מצטרפים. חיסלנו את רוב המשגרים ומנהרות הברחת הנשק ועוד הרבה יעדים צבאיים. הם ספגו מכה גדולה מאד, והטלנו עליהם אימה. הוכחנו שאנו שולטים ולא מפחדים.


'עמוד ענן' היה הצלחה מבחינת ישראל?

יש לשמוח על מה שהיה עד כה, וזה לא אומר שאנחנו נותנים אמון בחמאס, ובשאר רוצחים, אבל עכשיו הם כבר יודעים שאם הם יעשו צרות הם יחטפו בחזרה.

חשוב להבין דבר מהותי ביחס להלכות מלחמות, העניין שלנו לעת עתה הוא לא לעשות מלחמה גדולה כוללת, ולחסל את כל אויבינו. צבא הגנה לישראל - כשמו, כן תהילתו - הגנה. וב"ה הוא מגן עלינו טוב מאד. תפקידנו אינו ליזום מלחמות אלא להגן על האזרחים ולכבות שריפות. יבוא יום, אומר הרמב"ם בהלכות מלכים, שהמשיח ינצח את כל האויבים מסביב. עדיין לא הגיע היום הזה ובינתיים תפקידנו להגן על עצמנו ועל ארץ ישראל. גם על ההגנה צריך להודות לד' יומם ולילה. רבי שלמה אבן גבירול בספרו תיקון מידות הנפש, מדבר על הגבורה ואומר כי צריך להיות גיבור ועם זאת לפעול בשכל וביישוב דעת".


האם על פי תורה נקמה בגויים וענישה קולקטיבית הם לגיטימיים או לא?

בוודאי שצריך לעשות נקמה בגויים. הנקמה נקראת בצה"ל - פעולות תגמול. 'עמוד ענן' היה נקמה בגויים, לא עושים נקמה בגלל שיש לנו מאווים תוקפניים, עושים נקמה כדי להגן על עצמנו. ענישה קולקטיבית זה משהו אחר. נקמה זה לנקום על מה שאדם א' עשה לנו יתכן אדם שלא רצח בעצמו אבל תמך ברוצחים ולכן מגיע לו עונש, זו לא ענישה קולקטיבית, זו ענישה על מה שהוא עשה. נקמה בגויים, זה מלחמה של עם נגד עם. מול עזה זה קצת בעייתי כי יש פה דבר ביניים. אין כאן בדיוק סיטואציה של עם נגד עם.


  • פורסם בשאילת שלמה 256