שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מעשה בכרוז על הר הבית

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מעשה בכרוז על הר הבית

אחרי מלחמת ששת הימים התפרסמה קריאה עליה חתומים כחמישים תלמידי חכמים גדולים, ביניהם הרבנים הראשיים, חברי הרבנות הראשית, אבות בתי הדין, חברי בתי הדין, רבני ערים ועוד ,האוסר באופן מוחלט את הכניסה להר הבית.

ויש לתמוה מדוע כתבו על דבר שכבר היה ידוע דורות על גבי דורות בעם ישראל על פי הוראת כל גדולי ישראל. התשובה נמצאת בכרוז עצמו: יש מהמון בית ישראל שנכנסים לשטח הר הבית.

ומה הגדרתם? "אשר מדורי דורות אנו נזהרים ונמנעים מלהיכנס בכל שטח הר הבית כולו". יש כאן הגדרה כפולה. "נזהרים" – אסורים על פי פסיקת חכמים. "ונמנעים" – נוהגים כך בפועל.

ומה סיבת האיסור? – "פן ניכשל ח"ו באיסור חמור בפגיעה בטהרת המקום הזה".

שמא תאמרו: הרי "שטח הר הבית" הוא הרבה יותר גדול מאשר הר הבית בהגדרתו ההלכתית? כמבון גם זאת ידעו אותם הגאונים, ולכן הם מסבירים: "זאת ועוד, ברבות הימים נעלם מאתנו המקום המדוייק של המקדש וכל הנכנס אל שטח הר הבית עלול להיכנס מבלי יודעים אל מקום המקדש וקדש הקדשים ואז ייכשל באיסור חמור של כרת ח"ו". אמנם יש שסוברים שהינם יודעים בצורה מדוייקת איפה לא הר הבית, אך כל אותם הגאונים הודו בענוותנותם שאינם יודעים.

אותם גאונים לא חשבו שהם מחדשים דבר מה, אלא ראו צורך לחזור על הראשונות ולהזכיר את הנשכחות: "לפיכך אנו חוזרים ומזהירים על מה שהוזהרנו מכבר שלא יהין איש ואשה להיכנס לכל שטח הר הבית".

הדגשה: "לכל שטח הר הבית". ועוד הדגשה: "בלי הבדל איזה שער שנכנסים בו". עברית ברורה: לכל שטח הר הבית, שבתוך החומות, ומכל הצדדים, אסור להיכנס.

ומה מקור האיסור? כפול. קודם כל, מה שהזוכר כבר מקודש: "עצם הזהירות מאיסור חמור זה של פגיעה טהרת מקום הקדש והמקדש".

שנית: "יש גם מצוה רבה של מורא המקדש ושמירתו". יש מצות מורא מקדש, שלא לפגוע בקדושת המקדש, ומצוה זו קיימת כידוע גם כאשר עומדים מחוץ להר הבית.

בסיכום: א. אזהרת כרת. ב. מנהג בפועל באומה. ג. מורא מקדש.


מאז שנת תשכ"ז הרבנות הראשית לישראל לא הביעה דעת תורה אחרת, אלא אדרבה חזקה אזהרה זו.

למשל, בכ"ה באייר תשס"ז כמה תלמידי חכמים קראו לעלות ובעצמם עלו. אז ביום ירושלים בעצרת בישיבת מרכז הרב, קם ראש הישיבה הג"ר אברהם שפירא ופנה בתקיפות אל אותם תלמידי חכמים שיחזרו בהם. אפשר לשמוע חלק מדבריו.

https://www.youtube.com/watch?v=Ic3GXhdgP_M&spfreload=10

https://www.youtube.com/watch?v=9PdYn6JpnvA&spfreload=10

ויהי רצון שייבנה בית המקדש במהרה בימינו.

נלקח משאילת שלמה 418