שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מעלת הקיבוץ הדתי (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

הקיבוץ הדתי - שלנו

שאלה: איני מבין למה הרב הזכיר לטובה את הקיבוץ הדתי. הכל מנוון שם ואין חלקה טובה. קודם כל, אינו דתי, וכולם חפיפניקים. שנית, הם סגורים בתוך עצמם ואינם תורמים כלום לחברה. שלישית, הם שמאלנים ומזיקים למדינה.

תשובה: ידידי היקר, האם אתה היית גר בקיבוץ דתי שמונה שנים או אני הייתי? אז למה הנך בוחש בקדרה של אחרים? וכי הם בוחשים בקדרתך? האם ביקשו ממך שתתחתן עם בתם או שתגור אתם?!

לו היית גר שם, היית רואה מיד שכל דבריך אינם נכונים, מסוג ההכללות שעשו לנו האנטישמים כל הדורות.

קודם כל, בני הקיבוץ הדתי הם כולם דתיים, דתיים מסוגים שונים, כמו בכל חברה. יש שם אנשים יראי שמים לעילא ולעילא, יש גם בנים רבים שהולכים למכינות ולישיבות, ובנות למדרשות, ויש אנשים חלשים יותר בדת, כמו בכל מקום, אך כמובן יתכן שיש להם מעלות אחרות, כפי שנזכיר בהמשך.

שנית, ודאי שהם תורמים ותורמים, מאז ועד הנה, תורמים בצבא - ביחידות קרביות מובחרות, תורמים בסביבה, תורמים בשירות לאומי, תורמים בגרעיני התיישבות, תורמים ב'שנת שירות שלישית'. לומר עליהם שהם מסתגרים, זה ממש הפוך מן האמת.

ובאשר לטענות על שמאלנות, גם היא מופרכת. הרוב הגדול של הציבור הנו בעל דעות ימניות. יתר על כן, אם אדם רוצה להיות שמאלני, הרי זו האידיאולוגיה שלו, אין לו שום כוונה חלילה להרוס את המדינה, אדרבא, הוא אוהב את המדינה וסבור שדרכו היא טובת המדינה. אז אין שום היתר לזרוק עליו בוץ, ויתכן שהוא מוסר נפשו למדינה, אז מי אתה שתדבר עליו?

כאמור, שנים רבות גרתי בקיבוץ דתי, וחשתי במקום דתי, ועדיין אני זוכר לטובה את השבילים הנקיים, שבילי רשות הרבים כפשוטם, וכן שבילי החיים הציבוריים. כמובן, קיבוצניקים אינם מלאכי השרת, הם ככל אדם, אך אין שם כל כך הרבה אינטריגות ומאבקי כוח מלוכלכים כפי שהם נפוצים בחברה הדתית. לצערנו, הציבור הדתי אינו נקי, ולעתים קרובות, ליד מילים גבוהות יש מוסריות נמוכה ומלחמות שפלות במסווה של דתיות. ואולי זה גם מה שקורה לך.

לכן ידידי, עצתי נתונה לך לעשות תשובה על דבריך ולראות את הטוב שבחבריך. למשל, למד מהקיבוץ הדתי, לבד ממה שהזכרנו קודם, את מצוות יישוב הארץ במובנה הפשוט והישיר. וכן למד מהי עבודה יצרנית, מה זה להתפרנס בכבוד ולא לחיות מכספם ומעבודתם של אחרים, לא להיקלע לחובות שאחרים ישלמו עבורך, ולא בכדי אמור חכמינו: "גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמים" (ברכות ח א).