שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מנין על הר הבית (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: אני חייל מג"ב ולפעמים נכנס להר הבית, כמובן רק בפקודה. שמעתי רעיון שאנשים שנכנסים בהיתר, כלומר צה"ל, משטרה ושב"כ, כיון שממילא נכנסים בהיתר, זו הזדמנות לארגן בינינו מנין, כדי לחזק את אחיזתנו במקום. זו הצעה נכונה?

תשובה: ודאי לא. הרי הוא נכנס רק מפני פיקוח נפש ויש לשהות שם המינימום של המינימום. משל למה הדבר דומה? לחילול שבת שמותר לחייל בשביל צורך מבצעי, אבל אסור להוסיף אפילו מעט, מה שאינו מבצעי.

וכן כתב הג"ר בן ציון אבא שאול שמי שמוכרח להיכנס להר הבית מסיבות ביטחוניות, מהרגע "כשסיים תפקידו, ירוץ מיד החוצה בלא לשהות אפילו רגע אחד" (שו"ת אור לציון ג ל ד).

וכמובן, אם יודע מראש שעלול הוא להיות נקרא לשם, עליו לטבול, וראוי להחמיר לא להסתפק במקוה גברים, אלא במעיין חי ולספור שבע נקיים, בגלל חשש טומאת זיבה.

וכן, כמה שאפשר, להטביל את הבגדים שלו ואת הכלים שהוא לוקח עמו (עיין רמב"ם הלכות ביאת מקדש ג טז-יז). וכן ראוי להסיר מעליו כל בגד או חפץ שאינו הכרחי, כגון טלית קטן, ארנק, שעון (שו"ת אור לציון שם ענף א).

ויהי רצון שייבנה בית המקדש במהרה בימינו.

  • פורסם בשאילת שלמה 527