שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הבדלים בין גרסאות בדף "מנין לדם שהוא אדום? דברים לזכרו של הרב נחמיה לביא זצ"ל"

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

 
שורה 29: שורה 29:
  
  
[[קטגוריה: מאמר]] [[קטגוריה: אישים (מאמרים)]] [[קטגוריה: ארץ ישראל (מאמרים)]]
+
[[קטגוריה: מאמר]] [[קטגוריה: הרב נחמיה לביא זצ"ל (מאמרים)]] [[קטגוריה: ארץ ישראל (מאמרים)]]

גרסה אחרונה מ־09:09, 17 בפברואר 2016

מנין לדם שהוא אדום?

הרב שלמה אבינר

[מתוך דברים שנאמרו בשבעה של הרב נחמיה לביא זצ"ל]

"מנין לדם שהוא אדום"? כך נשאל רב, מגדולי האמוראים (שבת קח א). והוא השיב: שנאמר: "ויראו מואב מנגד את המים אדומים כדם" (מלכים ב ג כב).

יש הלכות המתייחסות לדם, אך מגוף האדם יוצאות הפרשות שונות, וכיצד נדע להבדיל בין דם לבין אחרות? והתשובה: הדם הוא אדום.

מרן הרב קוק מסביר בעין איה (שם), שהנושא הוא הקשר עם ארץ ישראל. רב יצא לבבל, כדי לרומם את יהדותה מבחינה רוחנית, וכך הוא עשה, ושינה את כל פניה. אך בל נחשוב לרגע שזה היה מתוך חוסר קשר חיים עמוק עם ארץ ישראל.

אלא שהקשר לארץ ישראל מתחלק לשנים:

א. "חבת הארץ... מצד הקדושה העליונה שלה, שאין קדושת התורה ראויה להתדבק באמת כי אם על החומר הטהור של אדמת הקודש".

ב. "התכונה הטבעית שנתקשרה באומה לחבת הארץ על ידי שפך הדם של גבורי ישראל, ששפכו דמם בקנאה רבה בעת מלחמות, כאשר רצה האויב המחריב לקחת מהם את ארצם ולגרשם מתוכה".

רצו לבחון את רב,האם מלבד "חבת הארץ... מצד הקדושה העליונה" ,היתה בו גם "הצמידה הטבעית הקשורה בברית דם והנפש הישראלית". והתשובה היא שכמובן היא גם נמצאה בו. הוא הכיר היטב את "המים אדומים כדם", הוא ידע להזכיר עד תום "את כל הדברים המקשרים את הכלל אל ארץ ירושתו" ,בין מצד הקדושה בין מצד הטבעיות (עין איה שם).

את שני אלה מצאנו אצל הרב נחמיה זצ"ל. גם קדושה, גם דבקות בקדושת השם, בקדושת התורה, ומתוך כך בקדושת הארץ. והוא אף כתב חומר לימודי רב עבור ילדי ישראל על הקשר ההיסטורי הקדוש של העם עם ארצו בשיבת ציון. ויחד עם זה היה בו קשר טבעי עם הארץ,הוא אהב את הצבא, וגם כאשר נפטר משירות עקב ריבוי ילדים, המשיך בהתנדבות, וגם כאשר כבר לא היה מתאים מחמת גילו ליחידתו, עבר ליחידה אחרת. והוא מסר נפשו להציל נפשות מישראל ודמו הזך והטהור נשפך כמים.

יש יהודים בעלי קשר קדוש לארץ, ויש בעלי קשר טבעי לארץ. אצל הרב נחמיה, היה פי שנים ברוחו. מרן הרב קוק מסביר בעומק רב בספרו אורות, שגם אצל אלה שלכאורה רק נראה קשר טבעי לארץ, "על ידי שפך דם של גיבורי ישראל... בעת מלחמות", גם אצלם קיים קשר של קדושה.

"במים האדומים כדם" של הרב נחמיה הקדוש והגבור, אנו מתקשרים לארץ, "וארסתיך לי בדם".

תהי נפשו צרורה בצרור החיים עם כל הצדיקים.