שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מניין בנוסח שלא שלך (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: האם אדם צריך להשתדל להתפלל במניין דווקא בנוסח שלו?

תשובה: חז"ל נתנו מידה להשתדלות הנצרכת כדי להתפלל במניין. הם קבעו שהשתדלות היא ללכת עשרים דקות שבכיוון ההליכה שלו (או"ח צ, טז). אך כל זה לגבי תפילה במניין בכלל, אבל אדם יוצא ידי חובת תפילה במניין עם כל הנוסחים שבעולם וזה לא חייב להיות בנוסח המיוחד שלו. אם אדם נמצא בבית כנסת שלא לפי הנוסח שלו, הוא מתפלל באופן פרטי בנוסח שלו, הוא לא חייב להתפלל בנוסח של בית הכנסת. כמובן לא שכולם אומרים "נקדש" והוא יגיד "נקדישך" בקולי קולות, אלא הוא מתפלל בנוסח שלו בשקט והם מתפללים בנוסח שלהם. אנחנו רואים יום יום שאנשים מתפללים בבתי כנסת שונים עם נוסח שונה ואין בזה בעיה. יש בכלל הרבה בתי כנסת בהם מתפללים אנשים מכל הנוסחים.

אמנם, אם מדובר באופן קבוע זה משהו אחר. ראוי שיהיה לאדם בית כנסת עם הנוסח שלו, אבל באופן חד פעמי אין בעיה