שיעורי הרב שלמה אבינר

מניין בכותל בראש חודש (וידאו)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שיעור שהועבר בתאריך: כז אדר א' התשע"ט