שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מנחה(שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר


תפילת מנחה באמצע שיעור

ש: מגיד השיעור נזכר באמצע שיעורו שעדיין לא התפלל מנחה, ועד סוף השיעור יחלוף הזמן, האם חהוא ייב להפסיק באמצע השיעור או עדיף שיתפלל מעריב פעמיים, כיוון שיש בזה ביטול תורה דרבים?

ת: ודאי (שיפסיק באמצע להתפלל מנחה. והשיב בעל 'שבט הלוי': פשיטא שחייב להפסיק באמצע השיעור ולהתפלל מנחה כיון שהיא מצווה חיובית. לקט שאלות המצויות מהג"ר יהודה אריה דינר ח"ג עמ' מו – מ"צ).


מנחה באוניברסיטה

ש: אני לומדת באוניברסיטה, רוצה להתפלל מנחה אך מתביישת להתפלל במקום בו יש גברים. מה לעשות? להתפלל בישיבה?

ת: להתפלל בעמידה בפינה עם הפנים לקיר וגב לעוברים ושבים. לא לדאוג מפני הרואים. שו"ע או"ח א א הגה.