שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מכירת בתים, שטחים ואדמות לערבים

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

יהודי יקר, אל תמכור ארצנו לעם זר!

שאלו אותי, למה אני הדל הוספתי חתימתי לעצומת הרבנים, לא למכור בתים ודירות, אדמות ושדות לערבים?.

התשובה כל כך פשוטה: חזון המדינה היהודית. חזרנו לכאן אחרי אלפיים שנות גלות, כדי להקים מדינה יהודית.

אמנם מותר שיגורו בה גם גויים, ויש להתייחס יפה בכל ההגינות והכבוד כלפי הנכרי אשר בקרב הארץ, אך חיזוק אחיזתם של הערבים בארץ הוא חוסר אחריות לאומית, שהרי הם כרגע 20-25% מכלל האוכלוסיה, (למעט כמה מיליונים ביהודה, שומרון ועזה), ויש לשמור על רוב יהודי גדול ומוצק.

אין זה סוד שהערבים רוצים לספח לעצמם את מדינתנו ולנשל אותנו מארצנו והם עושים זאת בכל הדרכים האפשריות: א. מלחמות עקובות מדם, שכתוצאה מהן ארצנו מלאה יתומים ואלמנות והורים שכולים. ב. טרור בלתי פוסק, שאף הוא גובה מאתנו מחיר דמים כבד. ג. בזמן האחרון, אחרי האסון בכרמל, יצאה מן הערבים קריאה להרבות שרפות בישראל, ואכן היו כמה ניסיונות הצתה. ד. קניית אדמות על ידי הערבים בכל מלוא רוחב הארץ ללא הרף, בממדי ענק, כגון ביפו, חיפה, עכו, הגליל, ובזמן האחרון ניסיון לרכוש שכונת נוף ציון בירושלים. יש בעולם ערבים עתירי הון, המוכנים להקציב מיליארדים למטרה זו, ואכן יהודים חלושי אחריות לאומית מתפתים לכסף. ה. איומי מוות לערבי שמוכר בית ליהודי בארץ ישראל.

בהיותי ילד, חניך בני עקיבא, הקדשתי ימים ולילות יחד עם חבריי לתנועה, להליכה מבית לבית לחלק קופות כחולות של הקרן הקיימת לישראל, למען גאולת ארץ ישראל מידי הערבים – ועתה, האם נעשה ההפך?!

אין כאן רק הלכה נקודתית של איסור "לא תחונם" – לא תיתן להם חניה בקרקע, שבאייר תשס"ה גדולי רבנים חרדים הוציאו גילוי דעת, שהרי כבר דן בזה הגאון הרב הרצוג, בתשובתו ההלכתית על היחס לגויים בארץ, עוד לפני קום המדינה (תחומין כרך א) שיש להבחין בין מכירה אקראית, לבין סכנת נישול, שכנגדה חייבת המדינה לקבוע הגבלות מיוחדות במכירה לגויים.

יש שואלים: מה יהיה אם גויים באמריקה יסרבו להשכיר או למכור בתים ליהודים בארצם? זה טיעון דמגוגי אווילי. כל אחד יודע שיהודי אמריקה, הם אזרחים נאמנים, אינם חותרים להקים מדינה יהודית באמריקה, אינם עוסקים שם בטרור, ואינם כורתים ברית נגד אויבי אמריקה.

ועוד יש שואלים: האם אין בכך גזענות? – גם זה טיעון דמגוגי אווילי. גזענות היא השקפה ביולוגית, המבדילה בין גזע עליון לבין גזע תחתון, כאשר לגזע העליון יש זכות להשתלט ולנצל את הגזע התחתון, אך עם ישראל כולל בתוכו עשרות גזעים ואולי הכי הרבה גזעים מכל עם בעולם, כל גזעי אירופה, ורוב גזעי אסיה, אפריקה ואמריקה. אלא יש רצון של העם היהודי שמדינתנו תישאר יהודית, כמו שהעם האמריקאי רוצה שמדינתו תישאר אמריקאית.

יתר על כן, כל אדם ישר בעולם חייב להודות, שאנו עושים עבור ערביי ארצנו מעל ומעבר, ואין לזה אח ורֵע באף מדינה, ולא מתוך אילוץ אלא מתוך אידיאל מוסרי. אך אין לך דבר, גם מן הטובים ביותר, שאין הקיצוניות מזיקתו, ולא יעלה עד הדעת, שזה יגיע עד כדי התאבדות לאומית. מדינה דמוקרטית יהודית, אין פירושה שהדמוקרטיה חייבת להתאבד כדי להוכיח חיוניותה.

אלפיים שנה חלמנו על מדינה יהודית, ובחסדי ד' עלינו, חזון זה מתממש עתה לעינינו, ואנו נמשיך להתחזק למענו.

נלקח משאילת שלמה 155