שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מי שלא מספיק להדביק את הש"ץ (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: מה יעשה מי שלא מתפלל כל כך מהר כמו הש"ץ?

תשובה: אדם צריך להתפלל תפילה בציבור. זה נחשב "תפילה בציבור" אם מתחילים שמונה עשרה יחד עם הציבור. לכן אם מאריך יותר מהשליח ציבור צריך להתחיל להתפלל קצת זמן לפני כולם כדי להגיע בהתחלת שמונה עשרה יחד עם כולם.

אם אדם לא יכול להתפלל לפני כולם ולהגיע באותו הזמן עם כולם לתפילת העמידה, אז הוא צריך לדלג לפי כללי דילוג (או"ח נב, א). למשל, במקום להגיד את כל פסוקי דזמרא, הוא מדלג ואומר "ברוך שאמר", "אשרי" ו"ישתבח" וימשיך לברכות קראת שמע ויתחיל שמונה עשרה עם כולם (וחוזר בסוף התפילה לומר מה שדילג).