שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מי שהחריב את הגוש הוא יבנהו

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מי שהחריב את הגוש הוא יבנהו

[הרב שלמה אבינר]


תחת החופה נוהגים לשים אפר על ראש החתן זכר לחורבן. אני הדל נוהג לשים חול גוש קטיף. פעם, הכלה החלה לבכות. גם אני בוכה בקרבי.

יחד עם זה אנחנו מאמינים בני מאמינים, אומרים : "נזכור ונחזור", אך כדי לרפא את השבר הנורא, עלינו לדעת את סיבתו, כפי שמביא הרמב"ם: "איזהו חכם? היודע דבר בסיבותיו". או כלשון חכמינו: "איזהו חכם? הרואה את הנולד" (תמיד לב א) וזה היינו הך, כי היודע את הסיבה, גם יכול לתכנן עתידות, אך דא עקא, סיבות רבות הועלו ע"י אנשים שונים- כך שהמְעיין נבוך. יש אומרים שהכל בגלל ראש ממשלתנו הכוחני; או הממשלה; או שמא כל הכנסת; או מפני שהתקשורת כישפה את הציבור בכשפיה; או שמא בגלל המערכת המשפטית הלא ישרה; ויש אומרים שהאשם הוא השמאל אשר לאטו בנה תודעה מסולפת; או עקב רמיסת הדמוקרטיה ברגל גאווה; או מפני שלא האמנו שהיה לא תהיה; או מפני שלא נאבקנו בתקיפות; או שלא עשינו תשובה; שלא עסקנו בהסברה לאומית; לא עסקנו די בפנים-אל-פנים ועוד כל כך הרבה סיבות!

לכן אנו נגיע לסיבת כל הסיבות: ריבונו של עולם, מסבבב הסיבות! ודאי שיש חוקים שונים במהלכי ההיסטוריה אך ריבונו של עולם הוא מעל החוקים ופועל דרך החוקים. גוש קטיף וצפון השומרון נחרבו כי כך גזר ריבונו של עולם.

כיצד ה', שהוא טוב לכל ורחמיו על כל מעשיו, גזר עלינו רעה כזאת?! על זה כבר כתוב: "יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא רע" (ישעיהו מה, ז). הכל בא מריבונו של עולם, הטוב והרע. על הראשון אנו מברכים: "הטוב והמטיב" ועל האחרון "דיין האמת". זה אמנם דין קשה, אך הוא אמת. "הצור תמים פועלו כי כל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא" (האזינו, לב ד).

לכן כאשר אנו רואים דבר רע, יש לדעת שהוא לטובה. רע הוא בהווה, אך לטובה הוא בעתיד, וגם אם איננו מבינים כיצד. שהרי ריבונו של עולם אוהב אותנו תמיד, "אהבת עולם אהבתנו", "אוהב עמו ישראל".

כמובן, אין זה מסלק את האחריות מן הרשעים, והם יתנו את הדין על מעשיהם הרעים, שהרי יש בחירה חופשית מוחלטת, שאם לא כן כל התורה נופלת (רמב"ם הלכות תשובה פרק ה).

ויחד עם זאת יש השגחה אלהית מוחלטת, גם אם אין בכוח שכלנו הדל לחבר את הקצוות האלה (רמב"ם שם, סוף פרק ה. אורות התשובה טז א 1).

אלא שריבונו של עולם מגלגל חובה על ידי חייב (שבת לב א), לכן הוא יעניש אף את "אשור שבט אפי" (ישעיהו י ה) ואת "נבוכדנצר עבדי" (עיין ירמיה כה ט). ד' הוא סיבה ראשונה, ידו פועלת דרך סיבות אמצעיות. ומי שבחר להיות סיבה אמצעית לרעה, רעה תרדפנו. וכמו כן, האמונה הגדולה ביד ד' היא הפועלת בכל, אינה מובילה אותנו לחיבוק ידיים חלילה, על פי נימוק עצלני פטליסטי. שהרי אמרנו שריבונו של עולם פועל דרך חוליות, ו"מגלגל" זכות על ידי זכאי" (שבת שם). ואנחנו נקראים להיות אותן החוליות ולפעול עם אל, במרץ ובזריזות.

כל מה שפעלנו למען גוש קטיף וצפון השומרון, טוב עשינו, ולשם ד' עשינו, גם אם לא הצלחנו. עשינו מה שיכולנו והשאר היה בידי ד' אשר החליט לשלוח מחלה לראש ממשלתנו אחרי הגירוש ולא לפניו.

אך כאמור איננו מתייאשים, איננו עוסקים בהאשמה עצמית או בהאשמת אחרים ביחס לעבר, אלא מושכים קדימה אל העתיד מתוך כיסופים גדולים עוד יותר.

ואנו אומרים "כי אתה ד' באש הצתה, ובאש אתה עתיד לבנותם" (תפילת נחם), בידי שליחיו הנאמנים, עמך בית ישראל.