שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מי צריך את עזה?

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מי צריך את עזה?

שאלה: חבל עזה לא מדבר אלי, סתם מעיק ומציק לי, קן צרעות, סתם תקוע רחוק. מי צריך את חבל עזה?


תשובה: לא אשיב לך שזה מטעמי ביטחון אף על פי שזו אמת, כי זה רק חלק קטן מן האמת. והאמת היא: מפני שזוהי ארץ ישראל. כמובן, כאשר מפקירים את ארץ ישראל, חלילה, גם הביטחון קורס. אסור לזוז משם כי זה פשע – פשע לאומי, הלכתי, אמוני ומוסרי – ופשע לעולם אינו משתלם!

עזיבת חבל עזה היא שיגעון ולא רק נגד ההלכה. מי שלא ישמע בקול התורה, לפחות ישמע בקול ההיגיון. זה שיגעון נגד התורה, נגד האומה ונגד הביטחון.

אנו מודיעים לעם ישראל ולעולם כולו: הארץ הזאת היא כולה שלנו לנצח. לכן אין מפנים, אין מפונים ואין פינויים!

ראש הממשלה מחשיב את עצמו, כאילו הארץ הזאת היא רכושו הפרטי! לא! היא שייכת לכלל ישראל, לכל דורותיו! לכן, כל תוכנית ההפקרה הזאת בטלה ומבוטלת כעפרא דארעא ופחות מעפרא דארעא, ובוודאי פחות מהחול של גוש קטיף שהוא קודש.

אנחנו לא לבד, אנו הולכים בדרכי ד' ובשבילו אנחנו נאבקים.

באשר לטענה של החלשים שבלתי אפשרי להחזיק בחבל עזה, כבר אמר נפוליאון ש"אי אפשר" אינו שייך ללקסיקון שלו, אך הוא טעה ונכשל. אבל היא לא שייכת ללקסיקון של ריבונו של עולם ועמו ישראל, לכן אנחנו הולכים ומצליחים.

איננו מפחדים לא מהאויבים מבחוץ ולא מהרוצחים מבפנים, אף פעם בהסטוריה שלנו לא היה לנו טוב כל כך. רק פחדנים מדמיינים שהנה הגיע קץ העולם.

- אם כן, מה אתה מציע?

אני מציע להמשיך כמו שעשינו עד כה: במלחמת השחרור שבע מדינות הובסו על ידי ששים ריבוא יהודים, עם צבא שזה עתה נולד ובלי חיל אוויר ראוי לשמו, אבל נחושים!

כעבור שנים, שלוש צבאות הובסו תוך ששה ימים. לחמנו נגד קואליציות שונות של ערבים חמושים בנשק רוסי. יש לנו ארץ, צבא, חיל אוויר, כלכלה וחקלאות. יש לנו אפילו שלוש חלליות בחוץ ל"ארץ" – יחד עם ארה"ב, רוסיה, סין ואירופה. יש לנו נשק גרעיני – יחד עם ארה"ב, רוסיה, סין, הודו צרפת, אנגליה – אבל זה סודי. כל האימפריות שניסו להציק לנו – כבר נכחדו ונעלמו. וכאשר הוקמה המדינה שני שליש משטחה היו מדבר וביצות ועליהם הקמנו אימפריה לתפארת, יש מאין. לכן איננו מתלוננים ואיננו מפחדים. העם היושב בציון חזק והעם היושב בגוש קטיף חזק עוד יותר. עיתונאים חיפשו בנרות מתנחל אחד המוכן לעזוב את ביתו בעד פיצויים ולא מצאו איש!

זה הפתרון: עוז! מתוך חולשה אי אפשר להקים מדינה ואי אפשר להחזיק מדינה! גם עזה היא מבחן העוז. "ויהי גבול הכנעני מצידון בואכה גררה עד עזה" (בראשית י יט). "ויכם יהושע מקדש ברנע ועד עזה" (יהושע י מא). באו מדין ועמלק ובני קדם, "ויחנו עליהם וישחיתו את יבול הארץ עד בואך עזה" (שופטים ו ד), אבל לבסוף חזקיהו מלך יהודה "הכה את הפלשתים עד עזה" (מלכים ב יח ח), וכבר לפני כן שלמה המלך "רודה בכל עבר הנהר מתפסח ועד עזה" (מלכים א, ה ד).

זה הסוד: "עד עזה"! אנשים רעים יש בעזה, "כה אמר ד' על שלשה פשעי עזה ועל ארבעה לא אשיבנו... ושלחתי אש בחומת עזה ואכלה ארמנותיה" (עמוס א, ד ו-ז). אכן "לא נותרו ענקים בארץ בני ישראל רק בעזה" (יהושע יא כב).

מקום קשה הוא עזה, "עזה שהוא לשון עז וחוזק" (מהר"ל, פירושו על אגדות הש"ס סוטה ט ב). אבל אנחנו עזים מהם.

אם אי אפשר לפתוח את השער לעזה, אז יש לעקור אותו. "ויאחוז בדלתות שער העיר ובשתי המזוזות ויסיעם עם הבריח ושם על כתפיו ויעלם על ראש ההר אשר על פני חברון" (שופטים טז ג). שמשון ניצב מול חברון, מול מקום אבותינו, ומתוך כך גם מתמלא אמונה, עוז וגבורה.

אם אנשי עזה עזים, אנו עזים מהם. "מפני מה ניתנה תורה לישראל? מפני שהן עזין... שלושה עזין הן: ישראל באומות..." (ביצה כה ב). "עזים – קשים להנצח" (רש"י). "מפני מה ניתנה תורה לישראל? מפני שהן עזין. והתורה גם כן נקרא עוז... ד' עוז לעמו יתן שהיא התורה... ועל זה יש לכוון שאמרו ישראל: עזי וזמרת יה... לעמוד על דבריהם ולא ישובו מפני כל... עזותן היא שלא ישובו מפני כל ומעיזים פניהם" (מהרש"א).

"ומעז יצא מתוק" (שופטים יד יד).

ובל נשכח את העיקר, יהיה מה שיהיה, יוחלט מה שיוחלט, לטוב או למוטב, אנו עם אחד. אנו תמיד יחד. אנו חברים. אנו אחים. אנו ידידים הפועלים יחד. אנו שמחים יחד. אנו מדברים יחד. אנו בונים יחד.

ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ.