שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מי מתאים להיות מורה?

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מי מתאים להיות מורה

[רשם והוסיף מקורות: הרב מרדכי ציון]


ש: אנו לומדים בישיבה כבר שנים רבות, ומצפים ממנו שנהיה מחנכים, ר"מים, מורים, וגם אנו היינו מאוד רוצים, אך יש דבר אחד חמור שמעכב בעדנו: אנו עדיין חוטאים.

ת: כולנו חוטאים. אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. העיקר שאנו מתאמצים לעשות תשובה. פעם בא ר"מ לרבנו הרב צבי יהודה ואמר לו: אני מלמד תורה, אבל אני מרגיש שאני מרמה (כלומר איני מקיים בעצמי מה שאני מלמד). השיב לו רבנו: כולנו מרמים. כמובן, הוא השיב כך משום ענווה. הוא בודאי לא היה מרמה. אבל, אנחנו הקטנים ודאי מרמים. העיקר הוא שאנו עושים תשובה.

ש: זה קל לומר, אך קשה לקיים. קשה לעשות תשובה.

ת: לא. העיקר לגשת למלאכה. "כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום, לא נפאלת היא ממך ולא רחוקה היא. לא בשמים היא לאמר: מי יעלה לנו השמימה ויקחה לנו וישמענו אותה ונעשנה" (דברים ל יא-יב). והרמב"ן מסביר שמדובר במצות התשובה שמוזכרת לפני כן (שם ח-י).

ש: אבל בינתיים יכול להיווצר מצב שהתלמידים שלנו יותר צדיקים ממנו!

ת: יתכן. צריך ענווה. מסופר על הרב הקדוש ר' משה מרוזוידוב שפעם בשמחת תורה בהחזיקו ספר תורה, אמר: אני נשבע שאני היותר גרוע מכל הציבור. צריך ענווה. ולעשות תשובה.

ש: אבל מה יהיה אם לא עושים תשובה שלמה?

ת: גם זו תשובה. בספר חובות הלבבות בשער התשובה כתוב שמי לא מצליח לעשות תשובה בעבירות בין אדם לחברו, מסיבות שונות, כי אין לו אפשרות לתקן, או אומץ לגשת, בכל זאת יעשה תשובה, כי יש בכל עבירה בין אדם לחברו גם חלק בין אדם לד' ועליו אפשר לעשות תשובה ואז ד' יעזור לו לעשות תשובה גם בחלק שאינו יכול (חובות הלבבות שער התשובה פרק י'). כך כתוב גם בספר אורות התשובה. העיקר שהאדם משתוקק לעשות תשובה.

ש: רק משתוקק ולא עושה בפועל?!

ת: ודאי גם עושה בפועל ,אבל העיקר הוא שהוא משתוקק. יש משל בספר ערבי נחל. אם יש נקב קטן בבהמה, אז היא לא בהכרח טריפה, אבל אם זה בראש, אז היא טריפה, כי הראש הוא יסוד הכל (ערבי נחל ויחי דרוש ב). יש גם משל של הגאון ר' איסר זלמן מלצר. יש אנשים מפורזים על הר גבוה. כיצד נדע אם הם עולים או יורדים. תלוי לאן פניהם פונות. יתכן אדם למעלה ופניו למטה ואדם למטה ופניו למעלה.

ש: ובסיכום?

ת: פעם תלמידי תלמוד תורה שאלו את המלמד שלהם: הרי נאמר: "כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ד' צבאות הוא. אם דומה הרב למלאך ה', יבקשו תורה מפיו, ואם לאו, אל יבקשו תורה מפיו" (מועד קטן יז א); הרב, המלמד שלנו, האם הוא דומה למלאך ד' צבאות? שאלה מביכה! אם יענה כן, הרי גאוה. אם יענה לא, כיצד הוא מלמד. השיב: אני מתאמץ.

נלקח משאילת שלמה 420