שיעורי הרב שלמה אבינר

מי הפוסק בעניני סדר ונקיון בישיבה? + השגחה ובחירה (וידאו)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר