שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מיעוטים בארצנו (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

למעט את המיעוטים

[הרב שלמה אבינר]

שאלה: יש חוששים שאחוז היהודים בארצנו הולך וקטן כך שלבסוף נהיה אנחנו המיעוט. האם יש לפעול לתיקון הבעיה הדמוגרפית או להאמין ולדעת שד' יעזור לנו בעתיד כפי שעזר לנו תמיד בעבר?


תשובה: אין סתירה. ודאי שד' לא יעזוב את עמו לעולם. אך יחד עם זאת, עלינו לפעול, כי הרבה פעמים ד' פועל על ידינו ומתוכנו, והוא יתברך פועל דרך שלוחיו, ואנחנו שלוחיו. לפעמים ריבונו של עולם הוא הסיבה הישירה ולפעמים הוא סיבת הסיבות ועילת העילות.

גר ותושב. לפי תורתנו הקדושה יש מקום שיהיו בארץ גויים בתור מיעוטים במעמד של גרים תושבים. אמנם אין בימינו דין גר תושב אבל יש אפשרות של מעין גר תושב (רמב"ם עבודה זרה י ו ראב"ד כ"מ).

על כל פנים מיעוטים צריכים, כשמם, להיות מיעוט. אמנם דבר זה אינו כתוב בתורה בפירוש אבל הוא פשוט ומובן מאליו, עד כדי כך שאין צורך לכותבו. למה לי קרא? סברא! למה לי פסוק, זו סברא!

הגויים אשר שוהים בארצנו הקדושה מתחלקים לשלוש קבוצות עיקריות: ערבים, עובדים זרים, ועולים חדשים לא יהודים. קבוצה קבוצה והטיפול בה.


ערבים. קודם כל יש בארץ 150 אלף ערבים השוהים פה שלא כחוק. יש להוציאם מיד. חוק זה חוק. זהו חוק ישר. איננו מדינת הפקרות, אלא מדינה עם חוקים, בית משפט ומשטרה, ויש לבצע את החוק הזה באופן מידי.

מלבד אלה, מליון ומאה אלף ערבים שוהים כחוק מעבר מזה של הקו הדמיוני המכונה 'ירוק' ועוד שני מליון שמונה מאות אלף ביש"ע. לכל אלה יש לומר בשפה ברורה: זו ארצנו. קודם לומר לעצמנו ואחר כך לומר להם. זו הארץ שד' נתן לאברהם ליצחק וליעקב לדורות עולם, ולא לאחמד, עלי ומוסטפא. זה צריך להיות ברור לפני הכל. בכל זאת תוכלו לשהות בארצנו בתנאי שתקבלו מרות מדינת ישראל (רמב"ם מלכים ו א). אם תרצו מדינה משלכם, לא כאן הכתובת. גם אם תרצו מדינה דו-לאומית, לא כאן הכתובת. יש לכם עשרים מדינות משלכם רחבות ידיים. לכן אם תרצו להישאר פה, חייבים אתם לקבל את חוקי המדינה, לשלם מסים, ולשרת כל שרות לאומי שתידרשו. בוודאי אם אתם מתכוננים להפריע, לפגוע ולרצוח, אין מקומכם כאן. אנו רוצים לחיות בשלום במדינתנו ואין לנו עניין להתעסק יום ולילה בהתגוננות מפני רוצחי גברים ונשים, תינוקות וילדים.

עוד תנאי יש: שלא תעבדו עבודה זרה כגון נצרות. זו הארץ של אברהם שלחם נגד עבודה זרה והשריש את אמונת הייחוד, ולא ייתכן שיהיו בו אליליים. אגב, ייאמר כאן במאמר מוסגר, שמציאותם של מיסיונרים בארצנו, היא שערוריה וחילול השם מאין כמותו. אותם נוצרים אחרי שרצחונו נפש למיליונים במשך הדורות, ממשיכם לרדוף אותנו נפש בתוך ארצנו!

אם כן, זה הכלל, זו ארצנו כולה לכל גבולותיה. מובן מאליו שאין לערבים שום זכות שיבה אליה. שום זכות ושום סיבה. יש להם זכות שיבה לעשרים ארצותיהם, ולנו יש זכות שיבה לארצנו היחידה.


עובדים זרים. יש בארצנו 170 אלף עובדים זרים שלא כחוק. יש להוציאם מיד. כפי שאמרנו לעיל. חוק זה חוק. לפעמים מדקדקים על אדם עקב עבירה קלה כגון שהחנה את רכבו במקום שאינו מיועד לחנייה, ובצדק אוכפים חוק זה. ואם אדם חונה בעצמו בארץ שנים רבות, האם לא יכפו חוק זה?!

וכן יש 110 אלף עובדים זרים באישור. אותם יש לצמצם בהדרגה ובמהירות. זו פצצת זמן של נישואי תערובת ועוד צרות. ומי יעבוד במקומם? יהודים! יהודים מובטלים שאין להם עבודה. בכלל, יש לסגור את כל המפעלים הכושלים שאין להם בסיס כלכלי להישרדות, עקב התחרות עם מפעלים מקבילים בחוץ-לארץ, כגון, במזרח הרחוק, שבהם פועל מרוויח חמישה שקלים ליום. מפעלינו אלה הם מפעלי צדקה סמויים. אנחנו בעד מצות צדקה, אך יש יותר טוב מצדקה: לאפשר לאנשים להתפרנס בכבוד. את כל המפוטרים יש להפנות או למפעלים עתירי מדע בהם אין לנו תחרות עם המזרח הרחוק או לענפי השירותים, ובדרך זו לשלוח לביתם את הפועלים הזרים.


עולים שאינם יהודים ממזרח אירופה או מאתיופיה המנצלים את חוק השבות הם 280 אלף. זו שערוריה נוראה! בעיית הזוגות המעורבים היא בעיה קשה ועדינה ולו זכינו, היינו פותרים אותה כמו בזמנו של עזרא הסופר. אבל כל משפחותיהם הגויות הקרובות והרחוקות - אין שום הצדקה שייכללו בחוק השבות.

רק נציין שאת הבעיה הזו אי אפשר לפתור בעזרת גיור מזויף. גיור אמיתי כולל קבלת מצוות, ובית הדין מוודא שאכן המועמד לגרות כבר מקיים זמן רב אורח חיים דתי כהלכה. מי שהתגייר בגיור מזויף אינו אלא גוי המחופש ליהודי, ויותר מסוכן מסתם גוי כיוון שהוא מטעה את הרבים. ההדרכה ההלכתית, שבשעת הדחק יש להקל נכונה לגבי פרטי מצוות, אבל לא לגבי ההכרעה העיקרית אם אדם יהודי או גוי. בנפשנו הוא, ובזה אין להקל. אך חובה להקל במסגרות לגיור: סמינרים לגיור מרובים ונוחים, בתשלום מועט, ובתי דין מיוחדים לגיור שיש להם פנאי ואהבה למתגיירים, סיוע ועזרה אחרי הגיור. ואהבתם את הגר.


חובות וזכויות המיעוטים. לבן המיעוטים יש זכויות וגם חובות, זה כנגד זה. אם הוא משלם מסים, יזכה לסיוע כלכלי. אם הוא עושה שירות לאומי, יזכה לסיוע סוציאלי. מי שאינו משרת בצבא ודאי אין לו זכות הצבעה, כי איך יחליט שאחרים ישפכו את דמם. בכלל, עוד לפני קום המדינה כתב הרב הראשי הגאון הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג, כי התאזרחות מלאה כוללת התגיירות (תחומין ב 170). אצלנו דת ולאום ילכו יחד, רק גר צדק נקרא בתורה אזרח ולא גר תושב. אגב, גם בהרבה מדינות בעולם יש מושג של מדרגות באזרחות.


עלייה. משלילת השלילה - אל החיוב: עליה! ניתן לזרז את עלייתם של כל אחינו בני ישראל בשני אופנים משולבים: אידיאולוגי ומעשי. אידיאולוגי: יש לשגר שליחים שידברו על ארץ ישראל, שליחים יראי שמים, כי כך הניסיון מראה, שרק השיח שלהם פועל, גם על אנשים חילוניים. מעשי: לסייע לעליה בשלושה תחומים, כדי שתהיה מוצלחת, שהעולה לא יחזור חלילה לשם, אלא אדרבה ימשוך משפחתו וחבריו א. מגורים בסביבה מתאימה. ב. מוסדות חינוך מתאימים ג. עבודה.

כמובן, סיוע זה צריך להמשיך גם אחרי עלייתו, ביתר שאת, בעזרת פעילי קליטה מסורים, הן במשכורת הן בהתנדבות.


ילודה זו "עליה פנימית" פרו ורבו ומלאו את הארץ - ארץ ישראל. כמובן אין צורך להטיף מוסר לנשים שתלדנה. יש להן חשק טבעי עצום. אלא יש לסייע בסכומים גדולים בקצבות ילדים למשפחות ברוכות ילדים. יש אומרים: החרדים טפילים ולא מגיע להם כסף. שקר והבל. הם אינם טפילים, הם עובדים קשה ותורמים כדרכם. מכל מקום זוהי תרומה לילד, הוא ודאי אינו טפיל, גדול יהיה ויתרום למדינה. מה שנכון הוא שהסיוע יהיה מותאם למצב הכלכלי של המשפחה.


נישואים. יש שלב לפני ילודה: נישואים. יש עדיין מאות אלפי רווקים ורווקות בגיל נישואים, החושקים להתחתן. זו צריכה להיות משימה לאומית רבת ממדים, לסייע לכולם למצוא את בן זוגם, וללוות אותם בעזרה בתהליך ההחלטה לאחר מכן.

ייאמר כאן במאמר מוסגר שיש גם לעזור לאיש החי עם איש ולאישה החיה עם אישה, להיחלץ מתועבה נוראה זו, שממנה לא יוולדו ילדים. הניסיון מראה, שכל מי שרוצה להיחלץ, נחלץ, ובנה בית נורמלי בישראל.


אזרחות ישראלית ליהודי הגולה יש לשקול הענקת אזרחות ישראלית ליהודי הגולה, בכמה תנאים, כגון:

שירות בצה"ל; תשלום מסים; קניית בית, לפי היכולת.

כמובן, אין זה במקום עליה לארץ. האם זה ייתן לגיטימציה לשבת בגלות עם מצפון טוב? אדרבה, זה שלב בעליה.

---

"ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ"