שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מילואים בשנה הראשונה לנישואין (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: האם חתן בשנה ראשונה לנישואים פטור ממילואים?

תשובה: מן הדין הוא חייב, שהרי עכשיו זו מלחמת מצוה, ובמלחמת מצוה הכל יוצאין ואפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה (רמב"ם הלכות מלכים ז, ד).

המצב היום מוגדר כמלחמת מצוה, הן לפי שיטת הרמב"ם שזו "עזרת ישראל מיד צר" (שם ה א), כלומר מלחמת הגנה על עם ישראל, הן לפי שיטת הרמב"ן "שלא נעזביה ביד זולתנו מן האומות" (ספר המצוות לרמב"ם, מ"ע ד' לנוספות), כלומר מלחמת שחרור והגנה על הארץ.

אמנם הוא חייב, אך אם יכול להפטר משרות מילואים, מה טוב. כך אמר בזמנו הג"ר שלמה גורן, שיוכל לבקש רשות ממפקדו לפוטרו, ואם יתן לו, מה טוב, אך לא  יוכל לדרוש.
 והסיבה לכך היא סברא. שהרי יש שתי שיטות בראשונים למה חתן בשנתו הראשונה פטור מצבא:

1) שיטת רש"י שאם ייהרג במלחמה, זו עוגמת נפש גדולה. אמנם לכל חייל זו עוגמת נפש גדולה, אך כאן היא גדולה יותר.

2) שיטת רבי יצחק אברבנאל שהוא טרוד במחשבתו על אשתו ולכן לא ילחם כמו שצריך.

לכאורה שתי הסברות תקפות גם במלחמת מצוה, אלא מפני חשיבותה המכרעת, הרי היא גוברת על נימוקים אלו.

אבל אם יש אפשרות חוקית שהחתן ישתחרר אותה שנה, ודאי טוב.