שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מיהו יהודי? שאל את הערבים (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מיהו יהודי? שאל את הערבים

[אתר מעריב]


נפל דבר במדינתנו המתחדשת. חוק הגיור החדש התקבל בקריאה ראשונה. ומי היה לשון המאזניים? הערבים. והם הכריעו בעד תוכנית גיור כבקשתך, הלכתי או לייט, קונסרבטיבי או רפורמי, אמיתי או מזוייף. היה צפוי מראש. כלומר המיעוט הגוי במדינתנו הוא המחליט מיהו יהודי. מצב כזה יוגדר לא רק כפשע דתי, לא רק כפשע לאומי, לא רק כפשע מוסרי, אלא גם כחילול השם.

אינינו נגד ערבים. על פי ההלכה – שהוכרעה על ידי מרן הרב קוק בספרו משפט כהן ורבנו הרב צבי יהודה בספרו שיחות על ארץ ישראל – יש מקום למיעוטים בארץ, כמובן בתנאי שאינם עסוקים בעבודה זרה, או בשפיכות דמים להרגנו. אך לא יתכן שהם אלה שיכריעו בסוגיה המרכזית ביותר בחיינו: מיהו יהודי. הנכרי אשר בקרבך יעלה מעלה מעלה והוא יקבע לך מי אתה?!

ואם תשאל את המפלגה הדתית-לאומית, אשר קבלו שליחות אלהית לשמור על יהדותה של מדינתנו, למה לא הכריזו: עתה חציתם הקווים האדומים, ואנו פורשים. הם ישיבו לך: אנו חייבים להישאר בממשלה ולהיאחז בכסא לשם שמים. כמובן, גם זה היה צפוי מראש, כמליצה הידועה: "השמים כסאי".

לכן המפלגה היקרה הזאת נקראת לחזור בתשובה, שהרי יש עוד שתי קריאות, שתי אפשרויות לסכל חוק זה, ופעמיים שלוש יפעל אלהים עם גבר.

אינינו מיואשים, אנו יודעים שד' החליט לעשות ישועה לעמו, וגם דרך כל הנפילות והמשברים נגיע לחוף המבטחים. וכל פועלי האוון סופם ליפול.

אשרי מי שפועל עם אל, אשרי מי שנעשה שותף למעשה הגדול של תחית האומה בארצה על פי תורתה.


  • פורסם בשאילת שלמה 360