שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מחמאות מפסוקים (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

ש: מותר לי להשתמש בפסוק של שיר השירים כדי לבטא אהבה לאשתי, כגון כולך יפה רעייתי?

ת: לא. זה ספר קודש ואין משתמשים בו חול. אז התורה חוגרת שק ואומרת: עשאוני בניך כמין זמר (סנהדרין קא. משנה ברורה תקס יד). [ובשו"ת אגרות משה יו"ד ב קמב ערער על הניגונים המושרים על פסוקים ע"פ הגמרא בסנהדרין קא א. ונשאל הגרי"ש אלישיב על מה סמכו לשורר מילות הפסוקים. וענה שאם מכוונים לבטא בשירה את תוכן הפסוקים – כגון השיר "מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי" – מותר הדבר. וכמו שצדד ביד רמה שם שהאסור הוא כשמשורר בדרך שחוק, אבל המכון לשבח להקב"ה בדרך ניגון, שפיר דמי. סי' נעימות נצח, סנהדרין שם. ומובא בהגש"פ ישא ברכה עמ' 354 – רשם מ"צ.]