שיעורי הרב שלמה אבינר

מחלוקת נקבעת בשמים או בארץ?

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

השאלה: שלום. קושיא: מצד אחד הרב אומר שהקב"ה לא הכריע במחלוקות ומשה קיבל טעמים לכאן ולכאן. ההכרעה היא טכנית במהלך הדורות ע"פ אחרי רבים להטות. מצד שני משתמע מהרב שבשמיים כן הכריעו כמו הרב קוק והדעות האחרות טועות למרות יש בהן צד אמת אבל חלקית.תודה רבה!