שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מחלוקת לשם שמים?

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־06:46, 15 בפברואר 2016 מאת Maale (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן " == מחלוקת לשם שמים? == [הרב שלמה אבינר] ספר "יד הקטנה" על הרמב"ם מחדש חידוש גדול: מחלוקת לשם ...")

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

מחלוקת לשם שמים?

[הרב שלמה אבינר]


ספר "יד הקטנה" על הרמב"ם מחדש חידוש גדול: מחלוקת לשם שמים אסורה! (הלכות דעות י). יש לתמוה, הרי בפרקי אבות ציינו לשבח את המחלוקת של הלל ושמאי כמחלוקת לשם שמים בניגוד למחלקת קורח ועדתו שהיתה לא לשם שמים!

הוא מסביר: אדם טוען תמיד שמחלוקתו היא לשם שמים! האם ראית מישהו שאוחז במחלוקת ואומר: "אודה על האמת, אין זה לשם שמים"?!

תמיד מרמה האדם את עצמו ולא רק את האחרים שזה לשם שמים, והוא אינו מודע לכך שיש לו מניעים אינטרסנטים.

הרי יש לתמוה, כיצד קורח, אדם חכם לעילא ולעילא, צדיק ובעל רוח הקודש, נכנס למחלוקת כה מכוערת נגד שני אנשים קדושים, משה ואהרן? בוודאי הוא לא היה אדם הרודף מעמד וכבוד.

מסביר "יד הקטנה" שקורח רימה את עצמו, דיבר על כבוד ד' וכבוד עם ישראל וטען כי "כל העדה כולם קדושים ובתוכם ד', ומדוע תתנשאו אל קהל ד'?" (במדבר טז, ג). אבל באמת נקודה דקה של תאוות פיעמה בו, כל כך דקה ומוסתרת שהוא לא היה מודע לכך, ומתוך כך התבלבל ואמר על רע - טוב.

משה רבנו ידע היטב מה הבעיה והשיב לקורח: "שמעו נא בני לוי! המעט מכם כי הבדיל אלהי ישראל אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם אליו... ויקרב אותך ואת כל אחיך בני לוי אתך ובקשתם גם כהונה?!" (שם, שם ח-י). איך זה דוחה את טענת קורח על דבר הקדושה האלקית שחופפת על כל עם ישראל! אלא משה רבנו אמר לו: אם באמת אתה דואג לסגולה הישראלית הכללית, שאין להתנשא עליה, אז למה לא אמרת זאת כאשר נבחרת עם שבטך? אלא הבן שיש לך מניעים אישיים מוסווים באידיאולוגיה גבוהה.

אבל כבר נטמטם לבו של קורח והוא לא הקשיב. וכך הלך לאבדון.

נמצאנו למדים שכאשר אדם מתלהב ויוצא למחלוקת, כביכול לשם שמים, עליו לבדוק את עצמו בשבע עיניים האם לא מעורבים בזה חשבונות אחרים.

ומילתא דבדיחותא על חבר כנסת שהיה אחוז בכל תוקף בכסאו וטען שזה לשם שמים. השיבו לו: ודאי, כמו שכתוב: "השמים כסאי"...

אם כן, נותרת השאלה: כיצד בכל זאת אמרו חכמינו על הלל ושמאי שהיתה זו מחלוקת לשם שמים? פשוט מאד, מסביר "יד הקטנה": הם היו ידידים וחברים בלב ובנפש, לכן בטוחים אנו שלא היה עניין באחד מהם לנצח את חברו, אלא בירור האמת עמד בפניהם.

גם רבי יהונתן אייבשיץ בספרו "יערות דבש" מסביר שאמת המידה של מחלוקת לשם שמים: אם הם חברים.

אכן חילוקי דעות - כן. חילוקי לבבות - לא. כל אחד מאתנו יברח אלפיים אמה מכל מה שדומה למחלוקת וירוץ כמו אייל אל כל דבר שיש בו ידידות וחברות.