שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מחאה על ביזוי תלמידי חכמים

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מחאה על ביזוי תלמידי חכמים

[שיחה ברדיו]


מאזין: הרבי מלובביץ' לעניות דעתי צדק בכל העניינים.

תשובה: אני בטוח שאתה יודע שהרבה גדולי ישראל לא חושבים ככה...


ש: פשוט לי שהם טועים.

ת: אולי אינך יודע, אבל הם חושבים ש א ת ה טועה...


ש: יש לאותם גדולי ישראל שהתנגדו לדרכו של הרבי מלובביץ' פניות של כבוד וכסף, זה כסף שבא על חשבון דם של ישראל שנשפך.

ת: עד כאן דברנו בשקט, עכשיו שאתה מבזה ברדיו גדולי ישראל וטוען שכל דעותיהם בגלל אינטרסים אישיים, אני מפסיק לדבר אתך! לא אסכים שיבזו תלמידי חכמים! בין שאני מסכים אתם ובין שאיני מסכים אתם, אם אינך רוצה להגיע לגיהנום ,התנצל ברדיו בהזדמנות מסוימת על כך שביזית רבים מחכמי ישראל. איני רוצה לדבר איתך יותר. ד' יסלח לך, אני אגיד בשבילך תהלים הלילה, שלום.

(אחרי שהרב סיים להוכיח את אותו מאזין, הוא הסתכל עלי וחייך. כלומר, תגובתו לא נבעה מאיזה רגש של כעס אלא היתה תגובה שכלית מדויקת – רשם מ"צ).


  • פורסם בשאילת שלמה 262