שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מותר ורצוי לפנות לנציב קבילות החיילים (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

חיילים רבים משתפים אותי בהתלבטותם האם לפנות לנקח"ל, נציב קבילות החיילים. לפעמים הם חשים פגועים ביחס לזכויותיהם בתחום היהדות, כגון כשרות, תפילות, צניעות. הם חוששים שיש בזה טעם לפגם לדאוג לזכויותיהם במקום אליו התגייסו עבור עם ישראל, ובעיקר – הם אוהבים את צה"ל, אהבת נפש עד לכדי למסירות נפש, וכיצד יגישו תלונה נגד אהובם?

אולם דווקא מפני שאדם אוהב, עליו להגיש קבילה, כי "את אשר יאהב יוכיח". אהבה כוללת רצון שהאהוב יתעלה וישתפר. מצות תוכחה אינה מתוך שנאה אלא אדרבה מתוך אהבה. זה רצף הפסוקים: "לא תשנא את אחיך בלבבך. הוכח הוכיח את עמיתיך... ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא יט).

גם בין בני זוג, הכרחי שתהיה ביקורת הדדית, אם לא, המערכת הזוגית נשחקת לאיטה. העיקר הוא להוכיח מתוך אהבה וידידות.

יש אפילו מצות תוכחה של בן לאביו ותלמיד לרבו, כמובן מתוך כבוד ולא מתוך התנשאות.

וכי אפשר להתעלם מכך ש"אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא"? אנחנו רק בני אדם, וגם צה"ל מורכב מבני אדם. אדרבה, שם יותר עלולים לחטוא. כי כל מערכת עלולה להסתאב וקל וחומר צה"ל, שעוסק בלית ברירה בדברים קשים. לכן דווקא ביחס לצבא, נכתב: והיה מחניך קדוש, כפי שמסביר רבי אברהם אבן עזרא.

אכן, התלונה היא לא רק לרווחת החייל האישית, לא רק למען קיום המצוות האישיות של החייל - שגם זה חשוב מאוד - אלא למען צה"ל, למען עם ישראל, למען מדינת ישראל, למען והיה מחניך קדוש, ומתוך כך שמירה על בטחון ישראל.

הרי אמרנו, אף אחד אינו שלם. העיקר שיעמוד על המשמר ויתקן, כדברי מרן הרב קוק: "האדם לא נברא גם כן באופן כזה שלא יחטא כולו, כי אם שיזהר מן החטא, ואם ישגה ויחטא שוב" (אגרות הראיה א פה).

וייאמר לזכותו של צבאנו הקדוש, שנציב תלונות החיילים, אינו סתם מחווה בעלמא, אלא משרד שקיים כבר 45 שנה ופועל בנאמנות רבה וברצינות גדולה, וכל קבילה שמוגשת, מקבלת מענה תוך כמה ימים, והדברים באים לידי תיקון. אשרינו.

עיינו באתר כיצד לפנות. אך אפשר גם לפנות באורח חופשי בדוא"ל nakhal@mod.gov.il, כמובן באופן אמיתי, עניני ומכובד. ככל שירבו לפנות, כן ייטיב לצבאנו.

וכל הכבוד לצה"ל.

  • פורסם בשאילת שלמה 518