שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מה יהיה הסוף?

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מה יהיה הסוף?

[הרב שלמה אבינר]


פיגועים! עקירת יישובים! כל הזמן ייסורים! מה יהיה הסוף?!


אנו באמצע

דווקא את התשובה לשאלה הזאת אנו יודעים: מה יהיה בסוף? - משיח! יש עוד שאלה שאנו יודעים עליה את התשובה: ההתחלה. כי את ההתחלה אנו חיים כבר מאה ועשרים שנה, מאז ראשית שיבת ציון בשנת תרמ"א, וב"ה ההתחלה הזאת הולכת די טוב. אלא השאלה הנותרת היא: מה יהיה באמצע, בין ההתחלה לבין הסוף. והתשובה - צעידה קמעה קמעה, מן ההתחלה אל הסוף.

עלינו לזכור שאנו עדיין בהתחלה, וכל ההתחלות קשות. במיוחד שלא קיבלנו את הגאולה הזאת בזכות שאנו צדיקים, אלא זו מתנה מריבונו של עולם. ומי שמקבל מתנה, לא נאה לו ולא יאה לו להקשות קושיות.

לא כתוב באף מקום שחזון העצמות היבשות יתקיים בן רגע. תחיית המתים של האומה הישראלית הולכת ומתגלה לעינינו קמעה קמעה: "הנה אני פותח את קברותיכם עמי והבאתי אתכם אל אדמת ישראל" (יחזקאל לז, יב). שלב אחר שלב: עצמות, גידים, בשר, עור, "ורוח אין בהם" (שם ח): אין להתייאש. גם הרוח תתגלה. "הינבא אל הרוח... בואי הרוח" (שם ט).


גם ממשלה קטנה

יש טוענים: ממשלתנו הולכת בקטנות. אכן כך הוא לפעמים. זו עוד לא מלכות המשיח. יש להתאזר בסבלנות. הנביא מיכה כותב: "ובאה הממשלה הראשונה ממלכת לבת ירושלים" (מיכה ד ח). קודם - "הממשלה הראשונה". ולבסוף - "ממלכת לבת ירושלים". ומסביר המלבי"ם:

תבוא ממשלה קטנה, שיהיה להם קצת ממשלה והנהגה כמו שהיו לישראל בימים הראשונים לפני מלוך מלך לבני ישראל, שהיו להם שופטים מנהיגים אותם. ואחר כך תבוא ממלכת לבת ירושלים, תהיה להם מלכות קבועה, מלכות בית דוד, שאחר כך ימלוך המלך המשיח בממלכה קבועה.

אנו בראשית הדרך, ואי אפשר לצעוק: מהר! מהר! אין קיצורי דרך. ריבונו של עולם שולח לנו ייסורים כדי לרומם אותנו. סיבוכים עלולים להופיע. גלות - לא! בדרך יש קליפות, ויש להילחם נגדן.

המציאת אינה מוצאת חן בעינינו? ריבונו של עולם אינו שואל אותנו! זאת השליחות שהוא מטיל עלינו! לפעמים העבודה קשה! עוד מאבקים רבים עומדים לפנינו. אנו בראשית הדרך. אבל נפקח עיניים ונראה את כל הניסים וכל הנפלאות וכל הדרך הארוכה שכבר צעדנו.


בעד כולם

אז, אתה בעד החייל המפנה או המתנחל הנאחז?

- אני נגד ההיסטריה של "בעד או נגד". אני בעד הצבא, בעד הממשלה, בעד ההתנחלות. אני בעד כולם, גם אם יש סתירות. ו"עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא".