שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מה היה אומר הרבי מסטמאר ה"יואל משה" על הנאום בקונגרס?

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מה היה אומר הרבי מסטמאר ה"יואל משה" על הנאום בקונגרס?

---

לאור נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בפני שני בתי הקונגרס נגד ה"הסכם" עם איראן, הרבי מסטמאר העכשווי הכריז שמה ש"ראש ממשלת הכופרים מר נתניהו נסע לוושינגטון זו התגרות בנשיא המדינה ברק אובמה ירום הודו", ומאחר שהוא מציג עצמו כמי שמדבר "בשם כלל ישראל", הוא קורא לרבני התאחדות הרבנים להשתתף בעצרת מחאה אדירה מול בנין השגרירות של מדינת ישראל במנהטן שתיערך ביום שלישי הקרוב.

אבל ראש הממשלה נתניהו אינו הראשון שהואשם על התגרות באומות העולם, כבר שאלו את מרדכי היהודי: כיצד אתה מסכן את כלל ישראל? אמנם אנו יודעים את הסוף הטוב, אבל סוף זה לא היה ידוע מראש. מרדכי גרם לכך שסכנה ריחפה על ישראל: "להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד" (אסתר ג יג). כיצד מרדכי לקח על עצמו סיכון כזה?! אכן, באגדת אסתר אנו מוצאים הד לוויכוח שהיה בין מרדכי לאנשים אחרים בעם: "אמרו לו ישראל תהא יודע שאתה מפילנו בחרב אותו רשע" (אגדת אסתר ג ב).

חז"ל מתלבטים בשאלה כיצד יש לנהוג ברשעים. האם צריך להתגרות בהם או להיכנע להם (ברכות ז ב, וכן מסכת מגילה). שם כתוב שרשע שהשעה משחקת לו צריך להיכנע בפניו. רוב הדעות בגמרא נוטות לומר שצריך להיכנע. לעומתן, אומר רבי שמעון בר יוחאי, שמותר להתגרות ברשעים בעולם הזה. ואמנם, רבי שמעון בר יוחאי היה נאה דורש ונאה מקיים. הוא התגרה ברומאים, הם הוציאו עליו גזר דין מוות, והיה עליו להתחבא במערה. הגמרא במקום מביאה חילוקים שונים לפי המצב והאישיות העושה את המעשה. המהר"ל אומר שהכרעתו של מרדכי במקרה זה היתה שצריך להתגרות ברשע (אור חדש).

לכן, כשנמצאים מול רודנים ורשעים כמו אחשוורוש והמן, אסור להיכנע. פתגם קדום אומר: "העושה עצמו שה, הזאב אוכלו". כלומר, החשבון של מרדכי לא היה חשבון מתלהב אידאליסטי מיסטי, אלא חשבון ריאליסטי מדויק. שמא תאמרו, שבתאוריה זה נכון, אבל מי אומר שאפשר לעמוד בזה? העובדות מוכיחות שעמדנו בזה. כידוע, גזירת המן לא בוטלה, והגויים התנפלו עלינו כדי לעשות בנו פוגרום. אלא, שהיתה פקודה נוספת שאמרה שאם היהודים מותקפים, מותר להם להתגונן! אכן, מדינה נאורה, המאפשרת להתגונן מפני סכנת נפשות… כלומר, כשהותקפנו, הגנו על עצמנו: "נקהלו ועמוד על נפשם" (שם ט טז).

וכן במקרה שלנו, איראון מאיימת על עלינו לכלותינו, ראש ממשלתנו לא מתגרה באף אחד אלא מתגונן.

ולמרבה הפלא הסכים גם הרבי מסטמאר, בעל "ויואל משה"!

כשהסנטור האמריקאי יוברט האמפרי ניסה להתמודד בזמנו לנשיאות ארה"ב מול ניקסון, הוא בא אז לרבי מסטמאר לקבל ברכה. באחריותו בסנאט היו החלטות כמו האם למכור נשק ומטוסי קרב לישראל. עד אז לישראל היו רק מטוסי המיראז' הצרפתיים, וארה"ב התלבטה קשות האם למכור לישראל את מטוסי הפאנטום החדישים. לפני שהוא נכנס לרבי, יועציו של האמפרי אמרו לו שלא ידבר עם הרבי על ארץ ישראל, כי זה נושא עדין אצלו. כשנכנס, המשפט הראשון שיצא מפיו של הרבי היה: תדאג שארץ ישראל יקבלו את מטוסי הפאנטום, כי הם זקוקים לזה! האמפרי התפלא ושאל אותו: הלא אמרו לי לא לדבר עם הרב על ענייני ארץ ישראל?! הרבי אמר: הסכסוך שיש בינינו הוא מחלוקת משפחתית. אבל כלל ישראל צריכים את הפאנטום, ואתה צריך לעשות כל מה שאתה יכול כדי שהם יקבלו את המטוסים (מפיו של המלחין יוסי גרין).

ואם הרבי מסטמאר מאז תמך בנו נגד מטוסי קרב, ק"ו היה תומך בנו נגד כור גרעיני! הרי כל שיטת ה"ויואל משה" בנויה על חשש מפגיעה בחיי יהודי אחד, וכור גרעיני הוא חשש הרבה יותר מזה.

בהגדה של פסח נאמר "שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו" – רצה לומר, "לא אחד בלבד" – מה שאין אחדות בינינו, זה לבד גורם לכלותינו, ח"ו (ספר פרדס יוסף מהרי"ם מפאביאניץ).


  • פורסם בשאילת שלמה 378