שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מה היא זכותנו על ארץ ישראל?

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מה היא זכותנו על ארץ ישראל?

שאלה: לא פעם, כאשר מדברים על זכותנו בארץ-ישראל, אנו שומעים את המילים: "זכותנו על ארץ-ישראל נובעת מהבטחת הקדוש-ברוך-הוא לעם-ישראל לפני שלושת-אלפים שנה, כפי שדבר זה בא לידי ביטוי בספר הספרים – התנ"ך".

כיצד יכולים אנו לבוא בדרישות היסטוריות המתבססות על התנ"ך אל אומות-העולם? כיצד ניתן לבוא אליהן בטענה שהארץ הזאת הובטחה לנו על-פי הקדוש-ברוך-הוא מדורי דורות? האם ישנם טיעונים נוספים?

תשובה: העמים שיש לנו עסק איתם הם עמים המאמינים בתנ"ך. 98% מהאמריקאים, למשל, מאמינים בתנ"ך. הם יודעים שהתנ"ך הוא מקור כל הערכים המרכזיים של תרבות המערב, הצדק, היושר, האמת, המוסר ותקוות העתיד הטוב.

אך מלבד התנ"ך, כל אדם יודע שגרנו בארץ הזאת מאות שנים, ויצאנו לא מרצוננו אלא מפני שגירשו אותנו. כל הדורות ניסינו תמיד להיאחז בה, ולא חזרנו מפני שגויים החזיקו בארצנו בצורה אכזרית. וכי מפני שבאו גזלנים

ובנו ביתם בארצנו זה נותן להם איזו בעלות?!

אך כאמור המקור הראשי שלנו הוא התנ"ך. הגויים יודעים היטב מהו התנ"ך. למשל, נשיא ארצות-הברית הארי טרומן, שעזר הרבה להקמת המדינה, והכיר בה אחת-עשרה דקות אחרי הכרזתה, אמר: "אגיד לכם מה הניע אותי לעשות מה שעשיתי. אני חונכתי על התנ"ך. אימי לימדה אותי את ספר הספרים עוד טרם שהגעתי לגיל בית-הספר. ואני נזכרתי שנאמר בחומש שה' הבטיח ליעקב, 'הארץ אשר אתה שֹכב עליה לך אתננה ולזרעך' (בראשית כח יג).

וכאשר העניין הזה עלה על הפרק, נזכרתי באותו פסוק ובהבטחות אלוהיות אחרות שניתנו ליהודים על ארץ-ישראל, וגם בחזונם של נביאי ישראל בדבר ארץ הקודש, ואמרתי לעצמי: אם בכוחך לתת יד שהבטחות אלוהיות אלה תתקיימנה, איזו זכייה גדולה מזו יכולה להתרחש לך... וניסיתי לעשות מה שעשיתי" (דברים שנאמרו למשה שרת ואבא אבן, נתפרסמו ב"הצופה", י"ז בטבת תשל"ג).

נלקח משאילת לשמה 165