שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הבדלים בין גרסאות בדף "מדינת נעם ולא מדינת כל אזרחיה (מאמר)"

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

(יצירת דף עם התוכן "ש: מפלגת נועם. מה המובן של נועם? ת: אידיאלים. אידיאלים יהודים, אידיאלים נורמלים. אך הנורמל...")
 
(אין הבדלים)

גרסה אחרונה מ־18:34, 6 באוקטובר 2019

ש: מפלגת נועם. מה המובן של נועם?

ת: אידיאלים. אידיאלים יהודים, אידיאלים נורמלים. אך הנורמלי ,האידיאלי, גם מביא אושר, שמחה, נעימות.

ש: לפעמים מפלגת נועם דווקא מדברת בתקיפות?

ת: נכון. לפעמים יש צורך לומר דברים ברורים. כדברי "בעל המאור" בתחילת מסכת פסחים, שבשעת צורך, התורה לא נמנעה מלומר טמא על טמא, כדי להציל מעוון. אבל יש להבחין בין חילוקי דעות לבין חילוקי לבבות. עם כל המחלוקות החריפות, אנו אוהבים את כל עם ישראל.

ש: על, מה יש לדבר בצורה כה חריפה?

ת: על פיקוח נפש של האומה. שבכל דור ודור קמים עלינו לכלותינו, לפעמים גשמית ולפעמים רוחנית. גשמית – פרעה, עמלק, סיחון ועוג. רוחנית – עצת בלעם. אין זה פחות גרוע, אדרבה גדול המחטיאו מן ההורגו. גם היום מרחפת סכנת התבוללות האומה.

ש: מי מנהל כל זאת?

ת: גורמים מבחוץ, הפועלים למען מדינת כל אזרחיה, נגד מדינת לאום, נגד מדינה יהודית. אך לא לזה קיווינו אלפיים שנה, למדינה בה כל אנפין שווים, כל הלאומים שווים, כל הדתות שוות, כל הדעות שוות – אלא מדינה יהודית.

ש: סליחה, אבל חזון הרצל היה מדינת היהודים ולא מדינה יהודית?

ת: קודם כל, עם כל חשיבותו, על כך שהרים דגל התחיה הלאומית, הוא לא אברהם אבינו או משה רבנו או דוד מלכנו. שנית, זה נכון שספרו נקרא מדינת היהודים, ובגרמנית Judenstaat, אך זה בגלל שזה מצלצל יותר טוב. לא כן באנגלית The Jewish State, בצרפתית L'Etat Juif , ביידיש די יידישע מדינה.

ש: טוב. אך הקמת המפלגה לא עלולה להחליש את הימין?

ת: לא להתבלבל. אנו לא ימין ולא שמאל, אלא יהודים. לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. מדינה יהודית נורמלית!

ש: מה פירוש בדיוק מדינה יהודית נורמלית?

ת: מדינה בה משפחה זה אבא ואמא, בה איש הוא איש ואשה היא אשה. מדינה בה יהודי הוא יהודי וגוי הוא גוי, ולא גיור מזוייף, ועוד...

ש: האם המזרחי וממשיכיו לא עושה מלאכה זו?

ת: מראש הוא היה חלש והוא הולך ונחלש. לכן הוא מעלה על דעתו להכניס לתפקידים מרכזים במפלגה אנשים לא דתים. אסור לשבת בחיבוק ידיים. יש לצאת לעזרת העם בגבורים.

ש: ובטוח שנצליח?

ת: לא. יש סיכוי טוב. מובן מאיליו שאם מתברר שלא נצליח, אז יש להצביע בעד מפלגה אחרת. אך מה שברור הוא, שאם לא ננסה, בטוח שלא נצליח. ועוד דבר אחד בטוח: עם ישראל הוא עם גדול וקדוש, ויש להאמין בעם ישראל.

  • פורסם בשאילת שלמה 616