שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מדינת כלל אזרחיה? (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מערכות המשפט במדינתנו פועלים בגלוי ובסתר כדי לשנות את אופי מדינתנו: כבר לא מדינה יהודית אלא מדינת כל אזרחיה. כלומר לחסל את המדינה היהודית. כמובן, הם עושים כל זאת תחת חסות הדמוקרטית, אך כידוע, הדמוקרטיה אינה חייבת להתאבד, כדי להוכיח את חיוניותה.

בוודאי, יהיו כאלה שישמחו מאוד על זה, והם הערבים שגרים בארץ. גם לא מתביישים לומר זאת בגלוי. אבל לא הערבים יחליטו ולא בתי המשפט יחליטו, אלא אנו נחליט, אנו עם ישראל, כי זו המדינה שלנו. אנו הקמנו אותה וזו המדינה שלנו. אנו הקמנו אותה במסירות נפש, והיא שלנו ולא שלהם.

ולכן עמנו היקר. הנה לפניכם ארבע אפשרויות, ואתה תחליטו, מה אתם רוצים.

א. מדינת לאום אחד – כמו בריטניה.


ב. מדינה דו-לאומית – כמו בלגיה (פלמים וולונים).

ג. מדינה רב לאומית – כמו שווייץ (צרפתים, גרמנים ואיטלקים).

ד. מדינת כל אזרחיה – כמו ארצות הברית.

אז עכשיו נבאר את ההבדלים, בעיקר בין מדינת לאום לבין מדינת כל אזרחיה.

מדינת לאום, יש עבר, הווה ועתיד. מדינת כל אזרחיה, יש רק הווה.

מדינת כל אזרחיה, היא אוסף של פרטים. מדינת לאום, היא מדינה של הכלל. לא ניכנס כאן במחלוקת הישנה שכבר הופיעה בין אריסטו שסובר שעם הוא אוסף של פרטים, לבין אפלטון שסובר שעם הוא אורגניזם. אינינו דנים כאן בעמים אחרים אלא בעם ישראל. ודאי שאנחנו לא רק אוסף של פרטים, אלא כלל. הכלל קודם לפרט, או במילים אחרות הפרט הוא מתוך הכלל.

מדינת כל אזרחיה היא יצור טכני מלאכותי שבא לשרת את כל הפרטים ולאפשר להם לחיות בצוותא. מדינת לאום היא אידיאל עצמי, שהפרט שמח לתרום עבורו.

במדינת כל אזרחיה, מי שילך לצבא וימסור את נפשו הוא טיפש. ואז יצטרכו לקיים צבא של שכירי חרב. במדינת לאום, הצבא הוא צבא לאומי. כל אזרח חייל.

במדינת כל אזרחיה, יש לבטל חוק השבות. למדינה היהודית, יש קשר לכל היהודים ,לא רק בארץ אלא בעולם כולו, זו מדינה של כולם, לכן יש חוק השבות. כל יהודי שבא, ברוך הבא .

למדינת כל אזרחיה אין זיקה לדת, למסורת, אלא זה שייך לתחום הפרט שמתהלך על פי עניינו. מדינה יהודית ודאי קשורה לדת היהודית, כל אחד כעניינו. שבת, כשרות, נישואים, גירושים, גיור, - הם נכסים לאומיים.

מדינת כל אזרחיה, טוענת מדינה ישראלית ולא מדינה יהודית, כלומר ניתוק מכל ההיסטוריה שלנו.

מדינת כל אזרחיה, היא מעין חברת ביטוח, שכל פרט משתדל לקבל הכי הרבה ולתת הכי מעט. לכן, בעלי ההון ובעלי השלטון ובעלי המדיה ינצלו את מעמדם לטובתם. במדינה יהודית, כולנו אחים.

מדינת כל אזרחיה כאן ,לא תהיה שונה ממדינת כל אזרחיה בארצות הברית, קנדה או אוסטרליה. אז אולי יותר נוח ורווחי וכדאי להיות שם, ולהצטרף לחצי עם ישראל שנמצא עדיין בגולה. מדינת יהודית – יש רק אחת.

מדינת כל אזרחיה, שייכת ליהודים ולמוסלמים ולנוצרים בשווה. מדינה יהודית שייכת ליהודים, וכמובן יש לכבד את המיעוטים בתוכנו ביחס מוסרי ואנושי.

מדינת כל אזרחיה היא עבורנו דבר חדש, שינוי, בגידה. לא לה ציפינו אלפיים שנה. לא לה מסרנו את הנפש בעלייה, בהתישבות ובצבא. אלא למדינה יהודית. מדינת כל אזרחיה היא גזל, גזל על ידי הממונים על המשפט.

מדינת כל אזרחיה אינה תואמת את היעוד שנתן לה חוזה המדינה הרצל: מדינת היהודים, וכן בגרמניתJudenstaat . ויותר טוב בצרפתית, המדינה היהודית,L'Etat Juif וכן ביידיש: די יידישע מדינ'ה.

לכן מדינת כל אזרחיה הוא דבר לא Vיסטורי, לא רציונלי, לא אמיתי. מדינה יהודית היא היסטורית, רציונלית, אמיתית, שייכת לרוח העם, לנשמת העם.

אז מה אתה בוחר, עמי היקר?

ודאי: ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ.

  • פורסם בשאילת שלמה 628