שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מדינה יהודית ולא רק מדינת היהודים

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מדינה יהודית ולא רק מדינת היהודים

[ראיון באתר כיפה]


מדינת ישראל צריכה להיות מדינה יהודית ולא מדינת היהודים. על פי התורה, מדינת ישראל צריכה להיות מדינה יהודית..לא רק מדינת היהודים אלא מדינת יהודית. זה חידוש שד' אמר לאברהם אבינו: "ואעשך לגוי גדול". כי אנשים גדולים וטובים וצדיקים היו גם לפני אברהם אבינו וגם אחרי אברהם אבינו. אברהם אבינו זה גוי גדול. ובספר דברים מוסבר מה זה גוי גדול: "ומי גוי גדול אשר אלוקים קרובים אליו. ומי גוי גדול אשר לו חוקים טובים וצדיקים". ובמקום אחר כתוב: "ממלכת כוהנים וגוי קדוש". כלומר לא רק מדינה של יהודים אלא מדינה יהודית. אמנם הספר של הרצל נקרא 'מדינת היהודים', זה מתורגם מגרמנית, זה בגלל שזה מצלצל טוב. אבל בצרפתית זה נקרא המדינה היהודית. גם ביידיש וגם באנגלית. כלומר אנחנו רוצים מדינה שלא רק יש בה יהודים שחיים בשקט ובשלווה אלא מדינה יהודית. אם אתה רוצה מדינה בה יהודים חיים בשקט ובשלווה ואפילו מקבלים שירותי דת די לנו בנפוליאון. זה מה שנפוליאון החליט: אפשר לחיות בתור יהודים והוא אפילו מימן בתי כנסת ורבנים. אז בשביל זה אנו לא צריכים מסירות נפש, לא צריך ללכת לצבא ולא צריך לעלות לארץ. די לנו בנפוליאון.

באשר לטענות שהגדרת המדינה כמדינה "יהודית" תפגע באופיה הדמוקרטי,צריך להבין, ש'דמוקרטיה' זה לא שכל אחד עושה מה שהוא רוצה. יש נשמת הדמוקרטיה, כלומר אחריות. צריך להיות אחראי. אי אפשר שתהיה פה הפקרות ושכל אחד עושה מה שהוא רוצה. צריך אחריות. והאחריות ביסודה היא אחריות הסטורית. עם ישראל לא נולד אתמול. עם ישראל נולד לפני אלפי שנים ועכשיו הוא קם לתחייה. צריך להיות רציני וצריך להיות אחראי, לא לפורר את המדינה לכל הכיוונים. אם הערבים רוצים מדינה משלהם ,יש להם בערך 22 מדינות בשטח פי 500 ממדינת ישראל. הם לא צריכים מדינה נוספת. אם הם רוצים לגור פה בתור מיעוטים אין בעיה. בתנאי שאינם עובדי עבודה זרה ואינם עסוקים לרצוח אותנו. אבל המדינה הזאת היא שלנו, היא לא שלהם. להם יש מדינות משלהם. לכן זו מדינה יהודית. על זה חלמנו 2000 שנה וזה מה שמתגשם עכשיו. באשר לאמירה כי חוק הלאום יגרום למשבר בינינו לבין העדה הדרוזית, הנה הדרוזים הם פה מיעוט. זו לה המדינה שלהם, זו המדינה שלנו. אבל ברוך ד' הם ידידים טובים, הם ידידים חשובים, אין בעיה. הם יושבים פה ואנחנו נותנים להם זכויות אזרחיות אישיות. אבל זו לא מדינה שלהם. הם חסידי אומות העולם, הם צדיקי אומות העולם. רק בשבוע שעבר נהרג אחד בכדי להציל יהודים, ואפילו כתבתי תשובה שאפשר לומר עליו השכבה. אבל זו לא מדינה שלהם, זו מדינה שלנו. כמו שאמריקה היא של אמריקאים ישראל היא של היהודים ולא צריך להכנע ללחצים מסוגים שונים.


  • פורסם בשאילת לשמה 364