שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מדינה חילונית או מלכות ד'

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־07:50, 17 בפברואר 2016 מאת Maale (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן " == מדינה חילונית או מלכות ד' == [הרב שלמה אבינר] לאברהם אבינו נאמר: "ואעשך לגוי גדול" (בראשי...")

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

מדינה חילונית או מלכות ד'

[הרב שלמה אבינר]


לאברהם אבינו נאמר: "ואעשך לגוי גדול" (בראשית יב, ב), "ממלכת כהנים וגוי קדוש" - יסוד כסא ד' בעולם (אורות עמ' קס).

אך עתה לצערנו, בעיני רבים, מדינתנו מדינה חילונית ככל מדינות העולם. עקב זה החרדים מסתייגים ממנה, הסרוגים מתנדנדים והחילוניים שבעי רצון.

בזמנו, אמר הגאון הרב יצחק ריינס, מייסד המזרחי, שמאת ד' היתה זאת שהתנועה הציונית היתה בעלת כיוון חילוני, שלו היתה דתית, החילוניים היו מתנזרים ממנה, ונגזרים מארץ החיים. בדרך זו הם השתתפו בה, ואחר כך הדתיים למיניהם הצטרפו.

אך כיצד יצטרפו למדינה הנראית חילונית? כאשר יבינו את סוד ההכנה ואת סוד ההדרגה. שהמציאות אין לה כנפיים אלא יש לצעוד בה לאיטנו. וכן לקראת כינון הממלכה בזמן שאול המלך, כל זקני ישראל ביקשו: "שימה לנו מלך לשפטנו ככל הגויים" (שמואל א', ח ה). אמנם שאול היה מלך צדיק אך המדינה היתה של חול, ועקב זה אירעו משברים קשים מאוד. עד אשר הופיע דוד ובנה את מלכות ד' עלי אדמות. אבל גם השלב הראשוני של מלכות שאול היה חשוב מאד, לעומת האנרכיה של "כל איש הישר בעיניו יעשה". האחדות, היא כשלעצמה אידיאל גדול, האחריות הלאומית היא כשלעצמה אידיאל גדול. ורק על יסוד זה אפשר לבנות קומה עליונה יותר של מלכות ד' בארץ.

כל זה כאשר צופים על ההיסטוריה במבט רציונלי. אבל בסקירה פנימית רזית, מבינים שהתשוקה ששוכנת בתוככי האומה הישראלית, לחזור אל ארצה ואל מולדתה, ביסודה היא געגועים לד', בין שמודעים לכך, בין שאין מודעים.

זה שיש משברים לאורך הדרך - והם אינם נמצאים דווקא ביחס למדינה, אלא בכל מלוא רוחב חיינו - שורשם העמוק הוא משבר באמונה.

סיבת המשבר הזה אינה מפני קריסת האידיאליות אלא אדרבא, מפני שדורנו צמא לאידיאלים גדולים, וכיוון שאינו מוצא אותם, הוא פונה לייאוש ולשלילה. דורנו דורש דין וחשבון על כל אוצרות הרוח, שאנו מסורים להם, אך דין וחשבון זה מתעכב, משום שנזנח לימוד החלק הרוחני שבתורה.

אבל התשוקה לד' גנוזה בתוכיות הדור, כמו שהנשמה גנוזה בגוף וכמו שהעולם הבא גנוז בעולם הזה. מרן הרב קוק מסביר שתשוקת האומה לחזור אל ארצה ואל מולדתה, באמת אור של תשובה יש בה אלא שהוא מכוסה במסכים חוצצים (אורות התשובה יז ב), שהגאולה המופיעה בפנינו נמצאת בתוכיות נשמתה של כנסת ישראל ועוברת עיבוד בנבכי נשמתה.

לכן אין לנו אלא להתאזר בסבלנות ולהרבות אורות באומה שמהן תצא ישועה.