שיעורי הרב שלמה אבינר

מדוע ציוו לברך "שלא עשני אישה?"

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

השאלה: שלום לרב שלמה אבינר שליט"א, ישנה קושיא שאני מתקשה לענות עליה זמן רב. בכל רבדי התורה מרבים בשביחה של בת ישראל שמטבעה היא יותר קרובה לקב"ה ורוחנית יותר מהגבר,לכן ישנם מצוות שהאישה אינה מחויבת היות והיא לא צריכה אותן ע"מ להתקרב אל הקב"ה(מצוות ציצית למשל). מאידך גיסא, אנו הגברים מברכים בכל בוקר "שלא עשני אישה"! אם האישה היא כ"כ רוחנית ואפילו יותר מאיתנו הגברים ומעלותיה הרוחניות כה גבוהות? אז כיצד אנחנו מברכים ברכה זו? איך מיישבים סתירה זו? תודה וכל טוב.