שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מדוע מתאבלים בין פסח לעצרת (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

אגב מותר לשיר ולרקוד לכבוד חתן שמתארס בין פסח לעצרת- מחלוקת, עכ"פ יש להתיר כי זה לא נקרא לרקוד אלא תהלוכה כבדה עם שירה. זה אותו תירוץ כמו האם מותר לספרדים לרקוד בשבת אחרי התפילה? שהרי אשכנזים מקילים וספרדים מחמירים אלא שזה לא ריקוד. זה תהלוכה כבדה. שהרי כל הגזירה היא שמא יתקן כלי שיר, פה אין גזירה לתקן כלי שיר. סתם מחזיקים ידיים ושרים.

רבים שואלים למה מתאבלים בין פסח לעצרת? הרי הרבה צרות היו, על כל צרה נתאבל- אז אין אנחנו מספיקים? כמו שאמרו- מי שעובד בבית חולים יקרע כל מת כולו יתמלא קרעים קרעים.

תשובה תלמידי ר"ע לא נהגו כבוד זה לזה וזה לא דבר של מה בכך. זה הרי בדיוק חורבן בית שני שנחרב על שנאת חינם שלא אהבו ולא התייחסו יפה אחד לשני, אפילו לומדי תורה ואפילו תלמידי ר"ע. יש אומרים שמתו בקרבות בר כוכבא אך אין לזה הוכחות טובות. אלא שמתו משום שלא נהגו כבוד זה לזה.

שמא תאמרו, מה זה לא מובן? איך לומדים תורה ולא נוהגים בכבוד זה לזה? ור"ע שלימד ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה?

תשובה: יש יותר גרוע מלא נהגו כבוד זה בזה- לרצוח. הרי בית ראשון שפיכות דמים גילוי עריות ע"ז. בית שני שנאת חינם. אבל שנאת חינם זה מתחיל משנאה וזה נגמר ברצח. כמבואר בהקדמת הנציב לחומש העמק דבר. שהגיעו לשפיכות דמים דרך הפלגה, כלומר דרך משל. אך בשות משיב דבר א,מד אומר שהגיעו לשפיכות שמים ממש. זה לא שפיכות דמים מתוך כעס או נקמנות אישית, אלא מה שנקרא רצח פוליטי, רצח אידאולוגי. וזה מה שהיה, וזה לא דבר תמים. שנאה אידאולוגית. ושמא נאמר- אבל איך זה כך בישיבה ור"ע? תשובה אמרנו, לא רצחו אבל שנאו. זה כתוב בספר 10 מאמרות לרמ"א מפאנו ש24 אלף שמתו תלמידי ר"ע אלו היו 24 רשעים אשר ~ הרגו אחד את השני..

משל למה הדבר דומה? אחד בה לשאול את הסטייפלר שאלה ואח"כ אמר לרב שמגיע לו מזל טוב כי הנכדה שלו התארסה, והוא שאל אותו כבר איך בוחרים חתן? והוא ענה לו שהוא בן תורה ויש לו מידות טובות. ושאלו הרי לומד תורה אז ברור שיש לו מידות טובות? ואמר לו שלא. בן תורה הוא בן זוגו של הסטנדר, זה המידות שלו.

ומי אמר שהוא יסתדר עם בת זוגו? היא לא סטנדר! אם הוא בן תורה הוא בקיא בסטנדר ולא בבת זוג. הקשה השואל אך אם הוא למד הרבה שנים תורה הוא לא יודע מה זה בת זוג? וענה לו שאם לא היה לומד תורה אז הוא היה מכה אותה ועושה לה את המוות, אז עכשיו אחרי שלמד הוא רק מעליב אותה. לכן צריך לבדוק שיש לו מידות טובות. בזכות תלמידי ר"ע שעלו מדרגת רוצח לדרגת מעליב. זה הישג עצום ומשמח, אבל זה עדין לא שלם.

אח"כ היו עוד תלמידים לר"ע במיוחד ר' שמעון בר יוחאי. ופעם שאלו תלמידי ר' שמעון בר יוחאי את רבם במה זכה לכל הסודות שנגלו אליו? ואמר שזה בגלל אהבתו את עמ"י. וזה מובא בספר הזוהר. וזה מובא שם ואנחנו לא יודעים שהוא זכה לכל מה שזכה בזכות מה שאהב את עמ"י. אבל לא צריך את זה כדי לדעת זאת. זה ברור מעל כל ספק.

אז בוודאי צריך לנהוג באבלות על הדבר הזה. זאת האבלות על החורבן. זה בדיוק זה. ומי שרוצה ייתר הרחבה יוכל למצוא בספר טל חרמון מועדים אבלות בין פסח לעצרת.

וזה מזכיר לי סיפור, נסעו אנשים ללג בעומר לקבר רשב"י, מצווה גדולה. כידוע יש מצווה ויש מצווה גדולה. מצווה זה מצווה, מצווה גדולה זה לא מצווה. מה המקור? קידוש מדאוריתא, וקידושא רבא- מדרבנן. עלו נשים לאוטובוס כל האוטובוס מיישוב אחד, והתיישבה אישה ואמרו לה שתשב מאחור והיא אמרה לא אני יושבת כאן. מן הדין אין איסור לשבת באוטובוס גברים נשים, אפילו לא איש ליד אישה. בוודאי שלא חייבים להיות באוטובוס פה גברים פה נשים, בוודאי אם כולם מסכימים אז בסדר.

אבל אם לא מסכימים מה אתה מכריח? ואח"כ קבעו מתי חוזרים וקבעו 3 בבוקר. ואישה אחת אמרה שהיא צריכה לחזור להניק את הילד שלה. לפני 5 אמרו שהם לא יספיקו ורצו לדחות את הזמן, והאישה אמרה שהיא צריכה להניק את התינוק, הקיצור חזרה בטרמפים. שאלתי את הרשב"י זה לא מצא חן בעיניו. קודם מעליבים את האישה שתשב מאחורה, ואח"כ שולחים אותה בטרמפים כדי לעשות כמה תיקונים? אולי זה אלו שלא נהגו כבוד זה בזה?!

אם יש כבר אבלות בתשעה באב למה להוסיף עוד אבלות? שאלה טובה. תשעה באב זה על עצם החורבן, וכאן זה להדגיש את הדבר הזה. לא נהגו כבוד זה בזה. הרי זה לא כתוב בגמ' אלא נהגו בזמן הגאונים. זה לא תקנת הגאונים אלא כך נהגו. בגלות ממילא סבלו הרבה, אז לפחות שיסבלו בשביל מצווה.

מה שהזכרנו שיש שנהגו לא לעבוד מהלילה, גם התימנים לא נהגו כך. כתוב בספר קיצור שו"ע המקוצר. קיצור.. לא הגיע אליהם.

====