שיעורי הרב שלמה אבינר

מדוע לצנזר תמונתה של רותי פוגל?

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

השאלה: מדוע לדעת הרב צריך היה לצנזר את תמונתה של רות פוגל?