שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מגבעת וחליפה לת"ח (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: מובא במשנה ברורה (קפג, ג) שצריך מגבעת וחליפה לברכת המזון, וכתב בפסקי תשובות שכן הדין לשמונה עשרה. א"כ, מדוע רבנים מתלבשים כל הזמן במגבעת וחליפה ומדוע רבנים ספרדיים מתלבשים כאשכנזים?

תשובה: בזמן התפילה צריך בגד מכובד, הרי עומדים לפני המלך (עיין שלחן ערוך צא). מהו בגד מכובד? כל מקום לפי עניינו, איך תעמוד לפני המלך. בארצות הספרדים עמדו בפני המלך יחפים. אמר הבית יוסף, מותר להתפלל שמונה עשרה יחפים (או"ח צא). כיום עומדים לפני מלך עם נעלים, לכן יש להתפלל שמונה עשרה עם נעלים. כך היה הדין בשמונה עשרה וצירפו לדין זה את ברכת המזון, שגם בה צריך בגד מכובד ואף הוא משתנה לפי הזמן ולפי מקום. מי שהולך עם חליפה וכובע צריך להתפלל שמונה עשרה עם חליפה וכובע, מי שהולך בלי חליפה ובלא כובע, לא צריך אותם לשמונה עשרה. היום במדינה מותר להיכנס אל הנשיא ללא חליפה וכובע, אבל לא נותנים להיכנס לנשיא עם נעלי אילת מגומי. זה לגבי שמונה עשרה וברכת המזון.

באשר לשאלה הכללית, מדוע הרבנים הספרדים התחילו להתלבש כמו אשכנזים, זה דין אחר. גם לא בתפילה, תלמיד חכם צריך, ואף כל אדם ראוי, ללכת בבגד של אנשים מכובדים. בזמן הזה אנשים מכובדים בכל העולם הולכים עם חליפה. לכן רבנים צריכים ללכת עם חליפה. אמנם מגבעת זה משהו אחר. אמנם נשיא ארצות הברית הולך עם חליפה, אך הוא לא הולך עם מגבעת. ברם, פעם כך היה. הרב ישראל סלנטר שבא מרוסיה בא לפריז וראה סטודנטים הולכים עם חליפה ומגבעת. אמר, זה מכובד. ברוסיה תלמידי הישיבות הלכו בלבוש איכר. לכן, בליטא תלמידי הישיבות הלכו עם מעיל קצר ומגבעת כמו סטודנטים מכובדים בעולם.

בקיצור: קנה המידה הוא שתלמיד חכם צריך ללכת עם בגד מכובד המכובד באותו זמן ובאותו מקום. למשל, אני הדל, הולך עם מעיל, כי זה מכובד. אבל אני הולך בלי מגבעת, כי אנשים מכובדים הולכים בלי מגבעת. אמנם פעם הגאון הרב אברהם שפירא זצ"ל אמר לי: יש לך שלוש חסרונות: אין לך כובע, אין לך עניבה ואין לך מעיל ארוך. אמרתי: אם אלו החסרונות שלי אז אני מעולה. אמר לי: לא, יש לך עוד הרבה חסרונות אבל אלו ניתנים לתיקון.