שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מבצע צוק איתן - שאלות (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־18:45, 30 בינואר 2018 מאת Maale (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "[שאלות בזמן מבצע צוק איתן] צוק איתן וצבא צדיק ש: היתה שאלה על הליכה לצבא והרי הוא של רשעים...")

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

[שאלות בזמן מבצע צוק איתן]

צוק איתן וצבא צדיק

ש: היתה שאלה על הליכה לצבא והרי הוא של רשעים, הרב השיב שבאמת לא מגיע לשואל ללכת לצבא אם הוא קורא לחברו רשע. אבל חילוני מחלל שבת בפרהסיא שרואה כל הזמן דתיים, האם אינו רשע? והרי הצבא הוא מקום חילוני?

ת: גם לך לא מגיע ללכת לצבא שמקיים את המצוה הגדולה של הצלה, ועיין בפלא יועץ ערך הצלה על מדרגת ריקים שבישראל שמצילים יהודים.


צוק איתן - פיקוד העורף

ש: הרב תמיד אומר שיש לציית לפיקוד העורף. מאיזה דין?

ת: ונשמרתם לנפשותיכם. חובת ציות למדינה ולצבא. שכל.


בן שגוייס לצוק איתן

ש: מה אנו יכולים לעשות במשפחה עבור הבן שלנו שגוייס?

ת: תשובה, תפילה וצדקה.

**

שגרה בזמן מלחמה

ש: האם בזמן מלחמה, להמשיך בשגרה?

ת: כן. אנו במצב זה כבר יותר משישים שנה בצורות שונות. אלא להתחזק ולהתפלל.


צוק איתן וחיילים שנהרגים

ש: למרות אמונתי הרבה בד', קשה לי לעכל את כמות החיילים שהלכו לנו מתחילת המלחמה?

ת: כאשר נשאל רבנו הרב צבי יהודה שאלה זו במלחמת יום הכיפורים, שנהרגו לנו אולי פי מאה, הוא השיב: איפה החוזה שלך?! איפה החוזה שד' חתם לך שלא נהרגים במלחמה?!


צוק איתן ומה החטא

ש: בגלל איזה חטא יש לנו המלחמה של צוק איתן?

ת: אינך יודע?! בגלל החטא הנורא של חורבן גוש קטיף, חטא נגד ד', חטא נגד העם, חטא נגד התושבים – וכל זה בגלל דמיונות כוזבים של שלום. הרי כשישבנו בגוש קטיף, כל הרקטות והמנהרות לא היו, וגם בגוש קטיף עצמו חיינו בשלום.


צוק איתן וחורבן גוש קטיף

ש: כיצד אפשר לסלוח על חורבן גוש קטיף כאשר רואים עתה את התוצאות?

ת: לא חייבים לסלוח, אך יותר טוב למלא את הרגש בשמחת יצירה מאשר בטינה.


פצועים ערבים במבצע צוק איתן

ש: האם בתי-חולים שלנו צריכים לקלוט פצועים מעזה שנפצעו רק באשמת החמאס?

ת: כן. א. סיבה מוסרית. ב. סיבה בין-לאומית תועלתית.


צוק איתן ומוזיקה בין המצרים

ש: האם מותר לשמוע מוזיקה עתה בגלל שזה זמן מלחמה?

ת: לא. אין קשר. אדרבה יש יותר להקפיד על הלכה.


מוזיקה בבין המצרים לחייל

ש: האם כשאני תופס קו מותר לי לשמוע מוזיקה בין המצרים כדי להירגע ולשמוח קצת?

ת: כן אם זה צורך צבאי.


צוק איתן בבין המצרים

ש: האם יש השפעה שלילית של בין המצרים על הלחימה בעזה?

ת: אמנם כתוב להשתמט מעסק משפטי עם גוי, שו"ע או"ח תקנא א, אבל פה זה לא עסק משפטי, אלא מצוה גדולה של הצלת העם, הארץ וקידוש השם.


צוק איתן וטוהר הנשק

ש: איך מותר להרוג סתם ילדים בחבל עזה תוך כדי הפגזות?

ת: א. צה"ל מתאמץ כמה שאפשר לא לפגוע בבלתי מעורבים. ב. במלחמה כמו מלחמה. ג. זה נושא מורכב למסרון.


קצין דתי

ש: נכון לומר שחשוב שיהיו קצינים דתיים כדי להראות לחילוניים שגם דתיים הם קצינים?

ת: לא נכון. יש ללכת לצבא לא כדי לעשות רושם אלא כי ד' ציוה.


תפילה מיוחד למען צוק איתן

ש: בזמן מבצע צוק איתן יש תפילה מיוחדת לומר?

ת: תהילים מזמור לה.

ש: לא התכוונתי תהילים אלא תפילה מיוחדת?

ת: תפילה לשלום המדינה.


כבוד הורים וצוק איתן

ש: אני רוצה לנסוע לדרום לעזור אך הוריי מתנגדים. מה לעשות?

ת: כאשר תהיה עצמאי, תעשה כרצונך, עתה שאתה גר בבית הוריך, התחשב ברצונותיהם.


צוק איתן - פעילות נוער

ש: האם בגלל המבצע הצבאי יש לבטל פעילות לנוער שהם מאוד מצפים לה?

ת: לא לבטל. זה חלק מהמאבק לא לשבש את שגרת החיים. אך בהתחלה תהילים בהתחלת לנצחון ולשלום החיילים.


צוק איתן - תפילה על חייל גוי

ש: מותר להתפלל לרפואתו של חייל דרוזי שנפגע במלחמתנו על ארצנו?

ת: כן. הוא שופך דמו עבורו (עיין שו"ת יחוה דעת ו ס - מ"צ).


צוק איתן ושלוחי מצוה

ש: שלוחי מצוה אינם ניזוקים, אז למה מתים לנו חיילים?

ת: כתוב שם מיד בפסחים ח ב שזה לא נאמר אם הנזק שכיח. כללית יש להיזהר מציטוטים חלקיים.


צוק איתן ויום מותו של אדם

ש: אם יום מותו של אדם נקבע מראש, אז אין לפחד לנסוע לדרום כדי לעזור?

ת: אם אדם חוטא בהסתכנות הוא עלול להיענש בקיצור חייו. מסילת ישרים פרק ט. אבל הסיכון הוא אפסי, כל זמן שפיקוד העורף לא מורה אחרת.


בילוי בזמן צוק איתן

ש: האם זה מוסרי לבלות בזמן שחיילים נלחמים?

ת: כן. כי זו מטרת הטרור לשבש את החיים ואת השגרה. וכמובן בתנאי שזה בילוי הגון ונצרך.


יחוד במקלט

ש: אם אני ישן במקלט של מוסד ובאה אשה יש איסור יחוד?

ת: כן. יש להשאיר את הדלת פתוחה. אך אם זה בזמן אזעקה, אין יחוד, כי כל רגע עלול אדם להיכנס (קצשו"ע קנב ה - מ"צ).


צוק איתן וערב שירה

ש: אפשר לארגן ערב שירי קודש לנוער כדי לרומם את הרוח?

ת: כן. בתנאי שהוא נפרד, ובין המצרים שירים בלי מוזיקה.


צוק איתן והקדמת ערבית מוצש"ק

ש: האם חיילים שצריכים לצאת לפעולה יכולים להקדים ערבית והבדלה מוצאי שבת?

ת: כן מפלג המנחה וכן הבדלה בלי נר, אך לא לעשות מלאכה שאינה חיונית עד צאת הכוכבים. שו"ע או"ח רצג ג. מ"ב ט.


צוק איתן ותענית דיבור

ש: יש עניין לקבל תענית דיבור להצלחת כוחותינו?

ת: עדיף לעשות תשובה, שזה דבר עצום עם מקור ברור, לעומת תענית דיבור שהיא המצאה חדשה ללא מקור ברור (מובא במשנה ברורה שראה זאת בספר אחד. שו"ע או"ח תקעא א - מ"צ).


צוק איתן ותהילים בשבת

ש: האם מותר לומר תהילים בשבת לשלום הלוחמים?

ת: כן. מותר במצב של סכנה.


צוק איתן ומשפחה

ש: בעלי גוייס למבצע צוק איתן. מה תפקידנו במשפחה?

ת: להמשיך את השגרה ולהתפלל עבורו.