שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הבדלים בין גרסאות בדף "לצמחים יש רגשות? (מאמר)"

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

(יצירת דף עם התוכן "ש: במחקר של אוניברסיטת תל אביב התברר שצמחים משמיעים צלילים בתדר גבוה שאין האדם שומע, כאשר...")
 
(אין הבדלים)

גרסה אחרונה מ־13:25, 2 במרץ 2020

ש: במחקר של אוניברסיטת תל אביב התברר שצמחים משמיעים צלילים בתדר גבוה שאין האדם שומע, כאשר הם במצב מצוקה, כגון כאשר צמאים למים או נחתכים. זה מופלא!

ת: ודאי מופלא. מה גדלות מעשיך ד'. אך מזמן ידענו שצמחים מתקשרים ביניהם ועם הסביבה בדרכים שונות. למשל עצים מעבירים מידע אחד לשני דרך השורשים, במהירות של 1 ס"מ לדקה, כגון אזהרה על התקפה חרקים. ואז הם מפרישים חומרים מרים כדי להרחיק אותם, או חומרים כימיים כדי למשוך חרקים אחרים שיחסלו אותם. הם קהילה עם סולידריות.

ש: כאן מדובר במשמעת קול, וזה דומה לדברי חז"ל: "בשעה שכורתים את עץ האילן, קולו הולך מסוף העולם ועד סופו, ואין קולו נשמע" (פרקי דרבי אליעזר לד).

ת: לא בטוח שדברי חז"ל אלה כפשוטם, אולי הם משל לכך שאין להרוס סתם את הטבע. ובודאי הקולות שמשמיעים צמחים אינם מתפשטים למרחקים.

ש: אכן, רק 10 ס"מ. לפני זמן רב יצא ספר "החיים המסתוריים של הצמחים", המתארים את רגשות הצמחים. אם שופכים עליהם רותחים, הם מתפתלים מרוב כאב.

ת: לצמחים אין רגשות ואין מחשבות. רק לאדם וליונקים העליונים יש רגשות. לצמחים יש תגובות. זה משהו אחר. אין להם תודעה ואין להם מצפון.

ש: יש גם מאמר חז"ל: "מעשה בתמרה אחת שהיא עומדת בחמתן ולא היתה עושה פירות. והיו מרכיבים אותה ולא היתה עושה פירות. אמר להם רבי תנחומא: דקלי תמרה היא רואה מיריחו והיא מתאוה לה בליבה. הביאו ממנה והרכיבו אותה, ומיד עשתה פירות" (במ"ר ג). הרי רגשות!

ת: זה גם משל. וגם צמח אינו רואה בצורה זו.

ש:גם כתוב : "אין לך כל עשב ועשב מלמטה שאין ממונה עליו מלמעלה... ואומר לו: גדל" (ב"ר י).

ת: בודאי. יש חיות אלהית בכל ההויה כולה. ואתה מחיה את כולם. מה גדלו מעשיך ד'.

  • פורסם בשאילת שלמה 629