שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

לעורר את אהבת ארץ ישראל

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

פרשת שלח:לעורר את אהבת ארץ ישראל

[נרשם ע"י יוסף אברמסון]


בספר "מגיד מישרים", למרן ר' יוסף קארו, מועלית תמיהה: כיצד זה נשלחו לרגל את הארץ ראשי ישיבות ולא אנשי ריגול?! ועוד, שמטרתם היתה לבדוק את טיב הארץ, אם שמנה היא אם רזה, ולא את מקומות התורפה שבדרכו ניתן לחדור לארץ!

אלא שבדור זה לא היינו זכאים להיכנס לארץ ישראל בגלל חטאינו. אולם הקב"ה הסכים שנכנס אם תתעורר בנו אהבה לא"י. לכן משה שלח מרגלים שכל מטרתם לראות בעיניהם את הארץ ולספר אחר כך בשבחה, כדי לעורר בנו את אהבתנו אליה.

זה היסוד. צריך לעורר באנשים את האהבה לארץ ולא להכריחם. לא די להגיד: זו חובה לעלות כי כך פסק הרמב"ן במצות עשה ד' בהשמטות לספר המצוות לרמב"ן. או שאם נפקיר את יהודה ושומרון, זה יהווה סיכון לכל המדינה, ואם נפקיר את הגולן, יפגעו המים של מדינת ישראל. אם ימסרו חלקים מא"י, נשב על הכבישים, נגד הממשלה הרעה. כל אלו אינם מעוררים האהבה.

יש אונס, מפתה ומוציא שם רע. אונס: אם תמסור נשבית את המשק. מוציא שם רע: אתה אפס ומלוכלך, אמך ערביה. ויש מפתה: כמה אהובה ארצנו!

לדברים גדולים לא ניתן לקרב ללא אהבה. אי אפשר להפגיש בחור ובחורה ולצוותם שיתחתנו. צריך שיאהבו אחד את השני. בלי זה לא יהיו נישואין מואשרים. וכן בלימוד תורה. הרמב"ם בהל' תלמוד תורה פרק ג כותב שכל אחד יכול להיות ת"ח. אבל אי אפשר לכפות אדם ללמוד עשרים שנה, אי אפשר להכריח לתקופה כה ארוכה בלי חשק. אולי ניתן לכפות להישאר חמש עשרה דקות לאחר מעריב לשמוע שיעור.

צריך להגדיל האהבה לדברים גדולים, וגם צריך סבלנות.


  • פורסם בשאילת שלמה 282