שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

לעולם נחיה במלחמות?

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

עת מלחמה

[ראיין: הרב מרדכי ציון]


ש: לנוכח גל הטרור שוב ניצבת השאלה הכבדה: הלעולם חרב?

ת: ודאי לא לעולם. בסוף יתקיים לא ישא גוי אל גוי חרב, לא ילמדו עוד מלחמה. אך בינתיים עוד לא עת שלום, אלא עת מלחמה.


ש: המלחמה היא הכרח לבדו או יש לה ערך?

ת: אכן יש פילוסופים בליציסטים המקנים ערך עצמי למלחמה, לא כן אנחנו, שהרי העתיד האידיאלי הוא השלום. המלחמה היא הכרח, והכרח לא יגונה, אך גם לא ישובח. אבל כל זמן שיש הכרח, גם ההכרח הוא ערך.


ש: ומה הערך?

ת: מרן הרב קוק מסביר במאמרו טללי אורות שבספר מאמר הראיה שלכל מצוה של תורה, יש ארבעה מימדי הבנה: אלהי, מוסרי, דתי, לאומי.


ש: זה מלמעלה למטה?

ת: כן. נתחיל בכי פשוט: לאומי. כדי לשרוד ,עם במדינתו חייב להילחם, כלשון הרמב"ם שלא הסתיר דבר: הלכות מלכים ומלחמות. לכן תחיית האומה, כוללת את תחיית הצבא.


ש: יש אנשים שמקשים קושיא: איך אפשר לומר שעתה אתחלתא דגאולה, אם יש מלחמה?

ת: הם אינם יודעים את מקורו ואת פירושו של ביטוי זה המופיע במגילה יז ב: מלחמה, נמי (=גם) אתחלתא דגאולה היא.


ש: למה? ומה לא גאולה?

ת: כאשר אין לנו צבא, אז יש צרות הגלות, גירושים, פוגרומים, מסעי הצלב, גזרות ת"ח ות"ט, שואה. כאשר יש צה"ל, צבא הגנה לישראל, אנו מתגוננים.


ש: ומה הצד הדתי? מה הכוונה דתי?

ת: דתי הכוונה קיום מצוות. יש מצוה מן התורה, של ארץ ישראל, שהרמב"ן בהוספה ד' לספר המצוות לרמב"ם, מחלק אותה לשלושה חלקים: מצות ישיבת ארץ ישראל – לגור פה, מצות ישוב הארץ – לבנות אותה, מצות ירושת הארץ – רבונות ישראלית על יד מלחמת מצוה. אם כן, מלחמה היא מצוה ככל המצוות, ולכן היא מקדשת, כלשון חז"ל אשר קדשנו במצוותיו, ומצד מה, יותר מכל המצוות, שהרי זו מצוה של מסירות נפש.


ש: ומעל זה הצד המוסרי?

ת: כן. אל תעמוד על דם רעך. אם יש יהודי בסכנה, יש להצילו, ואפילו בסיכון עצמי כפי שכותבים פוסקים, וכפי שמוכיח רבנו הרב צבי יהודה במאמרו למצוות הארץ אשר בלנתיבות ישראל חלק א. כל שכן, יש מצוה להציל את כלל-ישראל אם הוא נמצא בסכנה, והרי אויבנו רוצים להשמידנו.


ש: צד אלהי?

ת: רבונו של עולם החליט שיהיו מלחמות בעולם הזה, כמבואר בספר אורות בפרקים על המלחמה, בין שאנו מבינים למה, בין שאינינו מבינים למה. רבונו של עולם מוגדר "איש מלחמה בשירת הים, ובברכות לפני שמע אנו אומרים: "בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות". המלחמה, עם על מוראותיה, מטמינה בקרקע המציאות, גרעיני צדקה וחסד ויושר ואמת , ולבסוף צומחות מהם ישועות.


ש: בכל זאת האם אפשר לדעת מתי יחדלו המלחמות בעולם?

ת: כאשר יימחק מן האדם יצרא דרציחה הטמון בחיה שבאדם.


ש: זה עלול לקחת זמן רב. אי אפשר לפני כן?

ת: המשיח יכבוש את כל העולם, כדברי הרמב"ם בהלכות מלכים יא א, ויפרוק את כל הנשק מכל כדור הארץ, אז ממילא לא יוכלו להילחם (עיין עין איה שבת סג א אות מד).


ש: האם המשיח אינו משיח של שלום? הרי אנו עם של שלום?

ת: בודאי של שלום. אך כמו שאומר הפתגם הלטיני: Si vis pacem para bellum, אם אתה רוצה שלום, הכן במלחמה. הרי אתה רואה שאברהם אבינו היה איש מלחמה, וכן יעקב אבינו, וכן משה רבינו, וכן יהושע בן נון.


ש: ובסיכום?

ת: שלום שלום.


ראה את הבלוג של הרב: [1]

פורסם בשאילת שלמה 414